zaterdag 31 december 2011

Groen links

Femke Halsema haalt kinderen van zwarte school
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/1919414/2010/11/27/Femke-Halsema-haalt-kinderen-van-zwarte-school.dhtml?redirected

GL
Groenlinks pleit nu voor islamisering
http://politiekincorrectblog.blogspot.com/2012/01/groenlinks-pleit-voor-islamisering.html#more
GL wethouder pleit voor burka
http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/01/wethouder-roept-op-tot-dragen-van-burqa
GL worstelt met burkaverbod
http://www.hpdetijd.nl/2012-01-30/groenlinks-worstelt-met-boerkaverbod

Effectiviteit GL nul zero niks
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/01/en_dat_wil_regeringspartij_wor.html

Dibi
Dibi wil sharia invoeren
http://fubarfubar.blogspot.nl/2012/06/dibi-wil-sharia-invoeren.html
 
#Kinderpardon zo lek als een mandje
http://politiekincorrectblog.blogspot.com/2012/01/kinderpardon-zo-lek-als-een-mandje.html
Tofik Dibi breekt Nederland af
http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/01/tofik-dibi-breekt-nederland-af

PRO ritueel slachten. Of was dat alleen maar om de PVV dwars te zitten?

Dibi kan nog geen wetsvoorstel indienen
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/04/tofik_dibi_buigt_voor_dictaat.html

Mariko
Mariko Peters nog steeds niet afgetreden
 http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/08/mariko_peters_1.html
Mariko Peters gaat wachtgeld toucheren
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2012/06/mariko_peters_verlaat_kamer.html
Peter en HP beide gelijk
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2011/09/peters_en_hpde_tijd_beide_geli.html
Jokkebrokt BUZA over Mariko rapport
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/10/buitenlandse_zaken_liegt_over.html
Mariko schond alle integriteitsregels
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/08/mariko_schond_alle_integriteit.html

Het laatste geintje wat La Halsema ons geflikt heeft voor ze van haar levenslange wachtgeld ging genieten.
nr 36
Motie van het lid Halsema cs
Voorgesteld 27 oktober 2010
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld;
overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;
overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen;
verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is,
en gaat over tot de orde van de dag.
Halsema
Cohen
Pechtold
Roemer

Geldsmijtwedstrijd met van Poelgeest
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/07/groenlinks_stort_020_in_financiele_afgrond.html#comments

linkje uit de comments bij bovenstaande over groenslinkse corruptie
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/166041/Syp-Wynia-21.htm

Tara Singh Varma
In 1994 kwam Tara Singh Varma in opspraak door enkele financiële affaires rond inzamelingsacties. Een commissie onder leiding van oud-minister De Graaff-Nauta stelde vast dat er niet bewezen kon worden dat zij geld verduisterd had. Wel vond de commissie dat Singh Varma nalatig was opgetreden in haar functie als penningmeester van de Grenada-stichting.

Vanaf 2000 beweerde Tara Singh Varma steeds minder in staat te zijn haar werkzaamheden als Kamerlid te vervullen. Een enkele maal verscheen ze in een rolstoel in de Tweede Kamer. In oktober 2000 beweerde Tara Singh Varma aan een ongeneeslijke vorm van kanker te lijden en kondigde ze per brief haar afscheid in de Tweede Kamer om zich voor te bereiden op het einde.

In juni 2001 ontdekte het TROS-programma Opgelicht?! dat Tara Singh Varma helemaal niet aan een ongeneeslijke vorm van kanker leed. Daarnaast werd ze in dit programma beschuldigd van oplichting. Een vertegenwoordiger van een door Singh Varma gesteunde Indiase organisatie, the Ninash Foundation, verklaarde dat door Singh Varma gedane financiële toezeggingen niet waren nagekomen. Singh Varma had 250.000 dollar per jaar beloofd aan de stichting, maar dat geld werd nooit betaald. De stichting kwam hierdoor in grote problemen.

Aanvankelijk weersprak Tara Singh Varma beide beschuldigingen, en klaagde ze de redactie van Opgelicht?! aan. Maar in augustus 2001 gaf ze toe dat haar gezondheidsklachten mede veroorzaakt werden door een post-traumatische depressie als gevolg van de door haar verzonnen bedreigingen vanuit extreem-rechts en haar enorme betrokkenheid bij de slachtoffers van de Bijlmerramp. In 2002 bood Tara Singh Varma in het openbaar haar verontschuldigingen aan. Ze ontkende opzettelijk te hebben gelogen over haar ziekte, maar verklaarde in een waanwereld te hebben geleefd waardoor ze dacht terminaal ziek te zijn. In de medische wereld heet deze aandoening pseudologica fantastica.

Pormes
In mei 2005 meldde het weekblad HP/De Tijd dat Pormes in 1976 zou hebben deelgenomen aan een guerrillatraining die destijds door het marxistisch-leninistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) van George Habash samen met de Rode Jeugd in Zuid-Jemen zou zijn georganiseerd. Geruchten hierover deden al langer de ronde, onder meer in het in 1988 gepubliceerde boek 'n Hollandse Stadsguerrilla van de Haagse Post-journalisten Frans Dekkers en Daan Dijksman. Pormes heeft zijn aanwezigheid altijd ontkend, maar volgens het weekblad werd zijn deelname gemeld in een rapport van de toenmalige Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). Volgens Pormes moest er sprake zijn van een persoonsverwisseling. De beweging People Against Genocide (PAG) loofde een beloning van 4000 euro uit voor een foto die destijds in het trainingskamp zou zijn genomen, en waarop Pormes zou staan afgebeeld met een wapen.

Lees hier alles over de groenlinkser Sam.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sam_Pormes ... Zuid-Jemen

Liesbeth van Tongeren (Gr. Links) als baas van Greenpeace gooide ze betonblokken in zee tegen vissers ter bescherming van garnalen.
Arjan El Fassed (Gr. Links) mede oprichter van Electronic Intifada. Schrijft anti-semietisch aandoende artikelen. http://electronicintifada.net/v2/article10475.shtml

Margepartij GL vuistdiep in Nederlandse windmolenlobby
http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/09/margepartij-groenlinks-vuistdiep-in-nederlandse-windmolenlobby

GroenLinks-wethouder huurt eigen bedrijf in
 http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/01/wethouder_lintmeijer.html

Alweer Nepotisme Award voor Mirjam de Rijk
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/10/alweer_nepotisme_award_voor_mi.html

Defensie lapt 500k zwijggeld aan Mariko-spion
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/01/mariko_peters_2.html

GroenLinks HQ in Utrecht heeft ENKEL GLAS
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/04/groenlinks_hq_in_utrecht_heeft.html

Groenlinks wil Europese belastingen

Fractievoorzitter Groenen Europees Parlement opnieuw in opspraak vanwege pedofilie
http://luxetlibertasnederland.blogspot.nl/2013/03/daniel-cohn-bendit-groenlinks-pedofilie.html