maandag 13 mei 2013

Iets over de koran en iets over de islam

Twee stukken.


Het eerste is een vergelijking tussen de koran en de bijbel en maakt duidelijk dat die twee niet vergelijkbaar zijn. Misschien wel te vergelijken, maar zeker niet hetzelfde.
Het tweede is een WikiIslam en bespreekt zaken als taqyia, Mohammed, extremisme, islam en wetenschap, gematigde (moderate) islam en nog zo wat.
Tezamen geven deze twee artikelen een vrij goed beeld. Hopelijk en ook juist voor diegenen die weinig tot niks van de islam afweten.
Hieronder een paar 'excerpts' uit de artikelen:

De Koran getoetst aan de Westerse beschaving en Rechtsorde

De verschillen tussen Koran en Bijbel zijn echter zeer groot. De Koran valt qua inhoud, beoordeeld tegen de achtergrond van onze westerse en joods-christelijke beschaving, te karakteriseren als: primitief, ongenuanceerd, onverdraagzaam, agressief en haatdragend met name jegens andersdenkenden. De Koran zet zelfs openlijk tot gewelddaden (inclusief moord en doodslag) aan.
De Koran wekt in de naam van Allah de “ware gelovigen” (de islamieten) op tot haat jegens-, en tot doodslag en moord op en het voeren van oorlog tegen “de ongelovigen” (met name ook de joden)[7] en tot het mishandelen en verminken van ongehoorzame vrouwen, echtbrekers, dieven, etc. Het verspreiden of daartoe ten gehore brengen van de inhoud daarvan is, volgens allang bestaande wetgeving, een misdrijf (“discriminatie” en opruiing): zie art.137e en 132 van het Wetboek van Strafrecht.
Zijn (Mohammed, Fub) gewelddadige aanpak is door zijn opvolgers voortgezet, eveneens met succes. Binnen een eeuw hadden de Arabische islamieten — zogeheten Saracenen — al onder meer het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje veroverd. Zij stonden toen zelfs al met hun legers in Frankrijk, doch werden vandaar dankzij een door Karel Martel in 732 bij Poitiers gewonnen veldslag tot achter de Pyreneeën teruggedrongen. West-Europa heeft zich daarna meer dan duizend jaar lang op leven en dood tegen de islam moeten verdedigen.[19]
Een fundamentalistische islamiet is dan ook niets anders — die definitie was ik nog verschuldigd —dan een islamiet die de daad voegt bij het in de Koran neergeschreven woord, die dit woord daadwerkelijk in de praktijk brengt.
 Lees verder bij E.J. Bron

Islam and Propaganda

Islam is the only major world religion which allows, encourages, and even demands[1] lying by its followers. Lying for Islam is generally (but inaccurately) referred to as taqiyya
Muslims and non-Muslims alike, often claim that extremists are only a tiny minority, a fringe group among Muslims who have a loud voice, "they do not represent mainstream Islam". This is untrue. Countless studies and polls have been conducted in recent times which prove that such claims are completely false.
There has been much confusion spread in regards to the nature of Jihad in Islam. This article looks at and corrects the most common misconceptions spread by Muslims. Answering questions such as; is jihad only defensive? Is the best jihad the inner struggle? Can you rape and kill non-combatants, women, and children? And, are suicide Bombings allowed?

Muslims use a number of strategies to either conceal the more barbaric aspects of their religion or to deceive people about Islamic doctrine. The initial deception is semantic. Literally, they say one thing and mean another, the opposite of calling a spade a spade. This typically involves using a dual meaning that is generally only understood by Muslims, or using Arabic terms. The initial deception is followed up with a number of rhetorical techniques that create a barrier to effective communication. These are essentially a form of diversion. While some of these tricks are familiar to a western audience, some are largely unfamiliar and play on Islamic concepts with which the west is unfamiliar. 

lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten