woensdag 1 februari 2012

Bent u islamofoob?

 van
http://blog.seniorennet.be/angeltjes/ 

Een eenvoudige test bevestigt of ontkent uw vermoeden.  Beantwoord de vragen met “ja” of “neen”.

-          Bent u voorstander van gelijke rechten en behandeling van mannen en vrouwen?

-          Bent u tegen steniging van vrouwen, die van overspel beschuldigd worden?

-          Bent u voorstander van verplicht onderwijs voor meisjes, eender waar ter wereld?

-          Bent u tegen slavernij en kinderprostitutie?

-          Ondersteunt u de vrijheid van meningsuiting en van de pers?

-          Steunt u de individuele godsdienstvrijheid en –beleving?

-          Bent u tegen antisemitische publicaties door de overheid of de media?

-          Bent u tegen het dragen van de boerka in publieke ruimtes?

-          Bent u tegen de scheiding der geslachten in publieke en gebedsruimtes?

-          Bent u tegen de doodstraf voor moslims die zich tot een andere godsdienst bekeren?

-          Bent u tegen eremoorden?

-          Bent u tegen genitale verminking?

-          Bent u tegen gedwongen geslachtsverkeer?

-          Bent u tegen de discriminatie van holebi’s?

-          Steunt u het recht kritiek te mogen uiten op religie?

-          Bent u een tegenstander van polygamie?

-          Bent u tegen kinderhuwelijken, al dan niet gedwongen?

-          Bent u tegen de opdracht van de koran, die stelt dat afvalligen moeten gedood worden?

-          Bent u tegen de toevoeging van de sharia bij de wettelijke rechtspraak?

-          Bent u het oneens met de koran, die stelt dat de islam superieur is t.o.v. andere religies?

Bij 17 tot 20 ja-antwoorden bent u zonder enige twijfel een laaghartige islamofoob die, volgens de aanbevelingen van de koran, dient onthoofd te worden.

Bij 8 tot 16 ja-antwoorden bent u een randgeval en is er een kans op een terugkeer naar het rechte pad; u dient een cursus dhimmitude te volgen.

Bij 1 tot 7 ja-antwoorden kunt u mits enkele privélessen alsnog het leger van de profeet vervoegen.

Indien U elke vraag met “neen” beantwoord hebt, dan verdient u onze welgemeende gelukwensen.  U bent een waardige volgeling van Allah en zijn profeet: een succesrijke toekomst lacht u toe.  Neem contact op met de dichtstbijzijnde culturele moslimvereniging of schrijf u in bij een gerenommeerd trainingskamp. 

Floriaan Terbeke
http://europenews.dk/en/node/51265