zaterdag 22 oktober 2011

Discriminatie moet (kunnen).

En gebeurt dan ook regelmatig: Homo’s, lesbiennes en joden worden steeds vaker onze steden uitgepest. Voornamelijk blanke blonde vrouwen worden voor hoer uitgemaakt op onze straten en verkracht.  En voornamelijk blanken en bejaarden zijn het slachtoffer van roofovervallen en berovingen. Zelfs rouwstoeten van autochtonen worden aangevallen. En steeds vaker worden mannen en vrouwen gescheiden.  Vreemd genoeg zijn het de daders  die zich gediscrimineerd voelen. Diezelfde daders die voortvarend bezig zijn complete wijken etnisch te zuiveren.

 Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Maar dat hoeft geen verbazing te wekken na jaren van omgekeerde (positieve)  discriminatie. Of is het racisme? 
 
Racisme en discriminatie. Het ligt zo dicht tegen elkaar aan dat de online Van Dale er dit over zegt: dis·cri·mi·na·tie de; v het maken van ongeoorloofd onderscheid: rassendiscriminatie. Het ligt zo dicht tegen elkaar aan dat het zelfs één woord is. 
Dat lijkt me wel heel kort door de bocht. En wie bepaalt er wat ongeoorloofd is? 

Wikipedia  is al een stuk genuanceerder: Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid". De betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". 

 In artikel 1 staat: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen als gelijke behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond ook is niet toegestaan."   

Fortuyn: 
Tien jaar geleden pleitte Pim Fortuyn er al voor om dit artikel uit de Grondwet te schrappen, omdat hij vond dat dit in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Dat leidde tot heftige reacties en kwam hem op een breuk met zijn toenmalige partij Leefbaar Nederland te staan.

Fortuyn haalde een aan Voltaire toegeschreven citaat aan: "Ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten." Daarna vervolgde hij met: "Ik ben ook voor afschaffen van dat rare Grondwetsartikel: gij zult niet discrimineren. Prachtig. Maar als dat betekent dat mensen geen discriminerende opmerkingen meer mogen maken, en die maak je in dit land nogal snel, dan zeg ik: dit is niet goed. Laat mensen die opmerkingen maar maken.

In augustus 2001 citeerde het Rotterdams Dagblad hem onder andere als volgt: "Ik ben ook voor een ‘koude oorlog’ met de islam. De islam zie ik als een buitengewone bedreiging, als een ons vijandige samenleving." Verschillende organisaties dienden vanwege deze uitspraak een aanklacht tegen hem in op grond van Nederlandse anti-discriminatiewetten. Op 1 september werd uit zijn mond opgetekend: "Je moet de moskeeën zien als mantelorganisaties..in de moskeeën worden martelaars gefokt" en in een kersttoespraak sprak hij uit: "Ik wens iedereen die denkt dat het wel zal meevallen met de agressie van de islam veel sterkte. Zalig zij[n] de onnozelen van geest." 
“Als u dat zegt discrimineert u.” 
 http://www.youtube.com/watch?v=deTKmGGZPWc&feature=related 

Wilders: 
Ook Wilders wil art 1 schrappen. 
Onafhankelijk Kamerlid Geert Wilders zegt in zijn verkiezingsprogramma 'Klare Wijn' dat artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt, moet worden vervangen door een artikel waarin staat dat de joods-christelijke en humanistische traditie de dominante cultuur is in Nederland. Elsevier, dinsdag 21 maart 2006 
en NOS, dinsdag 21 maart2006

 "Gerechtvaardigde onderscheiden worden op de grote hoop van 'discriminatie' gegooid. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld." Trouw, 21/03/06

 De grote blonde leider heeft een goede reden voor het schrappen van Artikel 1. Door het artikel zou het niet mogelijk zijn “om problemen te benoemen en indien nodig een gerechtvaardigd onderscheid te maken”. Als dat betekent dat we onder meer homo-discriminatie niet langer accepteren van gelovigen omdat het op religieuze gronden gebaseerd is, dan ben ik voor. Het uit pragmatische overwegingen tolereren van intolerantie heeft meer met waanzinnige naïviteit dan met godsdienstvrijheid te maken.
Geert Wilders wil zijn achterban het vertrouwen in de rechtsstaat teruggeven en denkt daarvoor onder andere korte metten te moeten maken met Artikel 1. Daar is niets onrechtsstatelijks aan. In tegendeel: mocht hij erin slagen daarmee het Nederlandse veiligheidsgevoel terug te winnen, dan vaart het gezag van de rechtsstaat daar wel bij. (aldus Rob Goossens in dagelijksestandaard 4 juli, 2011 ) 

Geert Wilders: 
Stating my views on Islam has brought me to court on charges of "group insult" and incitement to racial hatred. I am being tried for voicing opinions that I—and my constituents—consider to be the truth. I am being tried for challenging the views that the ruling establishment wants to impose on us as the truth. 
When I stand before my judges I do so in defense of free speech and human liberty. I should be acquitted. My trial in Amsterdam is not about me, but about freedom of speech in Europe. 
Former Soviet dissident Vladimir Bukovsky has previously referred to the European Union as the "EUSSR." One of his arguments is that in the EU, as in the former USSR, there is no freedom of speech. 
 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704409004576146332536459942.html 

Artikel 1.
(die rare gesubsidieerde organisatie bedoel ik in dit geval)


Het voorstel de islam anders te behandelen dan andere religies is in strijd met het discriminatieverbod (artikel 1) op grond waarvan de overheid alle godsdiensten gelijk dient te behandelen”’ volgens deze linkse club: 
http://www.art1.nl/artikel/7706-Juridische_analyse_uitspraken_Wilders 
Oh ja?
En als het nou simpelweg eens  ‘anders’ ìs dan andere godsdiensten, of er zelfs in het geheel niet één is. Maar veeleer een totalitaire ideologie. Is het niet van belang dat eerst eens vast te stellen vooraleer conclusies te trekken? Zie oa. dit artikel van David Pinto in de volkskrant.  Mogen we het dan ook niet anders behandelen, moeten we het nazisme ook maar toestaan? En de onderdrukking van de vrouw, en de geweldsverheerlijking, en het minderwaardig verklaren van een ieder die geen aanhanger is? 

Maar dat deze club nog veel verder van het pad af is blijkt wel uit het volgende citaat uit het hierboven aangehaalde artikel: 
“Door zich bij herhaling zeer negatief uit te laten over de islam, creëert Wilders een buitengewoon negatief beeld van een religie en de mensen die de islam belijden of die ermee worden geassocieerd. Dit kan leiden tot discriminatie en krenking van menselijke waardigheid van moslims en tot angstgevoelens jegens hen.”

Misschien hebben deze mensen geen internet, geen televisie en geen telefoon en lezen ze nooit een krant, maar zoals ik in de eerste alinea van dit stuk betoog komt de discriminatie en het racisme van de andere kant. En het kostte echt niet veel moeite om met een paar voorbeeldjes op de proppen te komen. De media staan er dagelijks vol mee. Dan moet je wel last hebben van een grondige mentale evenwichtsstoornis om oorzaak en gevolg zo ridicuul om te draaien. 

Artikel 1(het artikel in dit geval), maar ook de vrijheid van godsdienst creëren een onzinnig taboe. Een schild waar strafbaren zich achter verstoppen en dankbaar misbruik van maken. 
Zelfs beledigen moet kunnen, er is in Nederland maar één die je niet mag beledigen en dat is de koningin. Christenen worden aan de lopende band beledigd. Toen de paus eens langskwam in mijn stad stond er op de spandoeken; paus raus. Kan allemaal. Ben ik het mee eens.
Oproepen tot geweld, dàt is de grens. Een imam die oproept om homo’s van gebouwen te gooien, die zou aangepakt moeten worden, maar gaat nu vrijuit. Een boek dat haatzaait en oproept tot geweld kan niet verboden worden. Dat is niet het hàndhaven van de wet zoals die zou moeten zijn, maar haar verkràchten.   

Je moet je hier afvragen of de islam wel recht heeft om te participeren in de vrijheid van religie. 
Ze wijzen de voorwaardes, waarop onze voorouders konden komen tot die vrijheid van religie en geweten, af. 
Door de doodstraf te stellen op apostasie, op godsdienstkritiek, door instrumentalisering van de vrouw, door het verkondigen van haat en geweld tegen anders- of niet gelovigen, door religieuze apartheid te eisen, door de democratie af te wijzen, door de rechtsstaat af te wijzen, door superioriteitswaan en rancunisme, door de eis van het dragen van religieuze kleding door niet religieus personeel, door een ongebreidelde agressie tegen alles wat niet islam is. (sprx) 

Dat wil zeggen: Wie in aanmerking wil komen voor het recht op godsdienstvrijheid moet zelf dit recht ook erkennen. De islam erkent de godsdienstvrijheid absoluut niet. (prodadam) 

De vrijspraak van Wilders bevestigt dat we vrijelijk onze kritiek over de islam mogen blijven spuien. Men zal wel blijven beweren dat we racist zijn met onze kritiek op de islam. Maar de enige echte racisten zijn juist degenen die de islam als enige religie van kritiek vrijgesteld willen zien. Filantroop - 23 juni 2011

Nahed Selim: 
Als gelovigen naar hartelust mogen discrimineren en haatzaaien, terwijl niet-gelovigen wel worden vervolgd, dan is er volgens Nahed Selim iets niet in orde met onze wetgeving. 

Met andere woorden: elke uiting van belediging is toegestaan als ze in verband met godsdienst kan worden gebracht. Daarmee heeft het OM religie boven de wet getild. Gelovigen kunnen dus nooit worden vervolgd wegens belediging van andere groepen, andere rassen en het andere geslacht, terwijl gewone burgers wel kunnen worden vervolgd. Dit is onacceptabel. De antidiscriminatiewet is zodoende zelf discriminerend. 

De rechtspraak in Nederland staat het imams toe dat ze haatzaaien. Ze kunnen niet vervolgd worden, in tegenstelling tot intellectuelen, kunstenaars, cartoonisten, columnisten, cabaretiers, politici en gewone burgers. Dit is de Nederlandse interpretatie van de vrijheid van godsdienst, als je de jurisprudentie erop naslaat. Op deze manier wordt de vrijheid van godsdienst een vrijbrief voor gelovigen; zij worden boven atheïsten geplaatst. 

Maar dat ìs toch discriminatie? 

De facto zit het in Nederland dus zo: de volgelingen van Mohammed, Allah of welke God dan ook, mogen naar hartelust discrimineren, beledigen en haatzaaien. Ze vallen nooit onder de bepalingen van de antidiscriminatiewet. Mensen die niet namens een god of een profeet spreken kunnen wel vervolgd worden. 

De vrijheid van godsdienst, aanvankelijk bedacht om discriminatie jegens andersgelovigen te voorkomen, is zelf verworden tot een legitimatie van discriminatie. Omwille van de gelijkheid van alle burgers voor de wet, de belangrijkste vereiste voor een rechtsstaat: schaf de antidiscriminatiewet af.  (vet door Fub)

zaterdag 15 oktober 2011

Dossier Egypte


De Egyptische Moslimbroederschap wil nieuwe regels voor toeristen: geen bikini´s, geen alcohol.
 
De Egyptische interim-premier Sharaf heeft, volgens een bericht op Teletext, gisteren gezegd dat de vredesakkoorden met Israël niet heilig zijn. De akkoorden kunnen altijd onderwerp van discussie zijn wanneer dat in het belang van de regio is, zei hij op de staatstelevisie.

The Egyptian authorities are revoking the Al Jazeera Network's licence to broadcast from the country, and will be shutting down its bureau office in Cairo, state television has said.

Tienduizenden, en misschien wel honderdduizenden Egyptenaren overspoelden vrijdag het beroemde Tahrirplein in Cairo om te eisen dat hun land zich onderwerpt aan de Shariawetten en de hoeksteen legt voor een nieuw Islamitisch kalifaat.


Bij de buren gaat het trouwens ook lekker:
Hundreds of Jordanians have protested in front of the Israeli embassy in the capital Amman, calling on the Jordanian government to scrap its peace treaty with Israel.

uit datzelfde stukje:

Founders of the Egyptian Nazi Party All We Want is World Supremacy for the Egyptian Race
http://www.youtube.com/watch?v=S9eZlklPgL8 

En wie babbelde er op dat tahirplein? Zie vanaf 2.48 wat ie werkelijk wil en hoe het domme volk er enthousiast op reageert. 
 
Israël heeft plannen om de Sinaï te heroveren op Egypte. Dat vermoedt Yasser Othman, de Egyptische ambassadeur bij de Palestijnse Autoriteit. 
http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2011/09/sinai.html
 
Egyptische blogger vast voor pro-Israël opinie. 
http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/10/geen-grotere-onzin-dan-de-arabische-lente 

De Kopten, die zo'n tien procent van de Egyptische bevolking uitmaken, waren de straat opgegaan uit protest tegen de aanval vorige week op een kerk in de zuidelijke stad Aswan. 
http://nos.nl/artikel/293117-doden-bij-rellen-in-cairo.html 

Dat was volgens de immer onafhankelijke (kuch) NOS, zie ook hier: 
http://www.joost-niemoller.nl/2011/10/gruwelijke-filmbeelden-van-in-elkaar-geramde-kopten-in-egypte/ 

en hier 
http://www.artikel7.nu/?p=71978 

Misschien illustreert niets de grimmige situatie beter dan de leus: “Eén natie voor een nieuwe holocaust”, 
http://www.artikel7.nu/?p=71984 

Destruction of Copts is islamically correct: 
http://www.dianawest.net/Home/tabid/36/EntryId/1924/Destruction-of-Copts-Is-Islamically-Correct.aspx

Egypt: In a circulated video, the grand mufti of Al Azhar, Ali Goma'a, referred to Christians as "infidels"; Wagdi Ghoneim, a popular cleric and former U.S. imam, called Copts "Crusaders" on Al Jazeera, insisting that they do not deserve equal rights with Muslims in Egypt; Abu Shadi, a representative of the Salafis, told Tahrir News that the Copts must either convert to Islam, pay jizya and assume inferior status, or die.

Egyptische christenen willen vooral veiligheid. 12-10-2011.


Egypte glijdt af naar islamitisch totalitarisme 
dagelijkse standaard

Kerk in Nood – De 17-jarige Koptische Christelijke student Ayman Nabil Labib is door Islamitische klasgenoten en een docent vermoord. De jongen liet zijn ketting met kruis zien, nadat hij het verzoek van de docent weigerde om het getatoeëerde kruis op zijn pols te bedekken.
http://www.kerkinnood.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2331:egyptische-student-vermoord-om-kruis&catid=43:midden-oosten&Itemid=96 

Jonge vrouwen in Egypte bedreigd

Nieuwe onrust in Egypte
http://www.npr.org/2011/11/20/142559476/police-protesters-clash-for-second-day-in-egypt?ft=1&f=1001&sc=tw&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
en
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8902009/Egypt-police-clash-with-protesters-ahead-of-vote.html
en
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/11/20/veiligheidstroepen-schoten-met-scherp-op-tahrir-plein-7-doden/

Peter Hitchins reports on a fearful and violent land
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2063628/Egypt-revolution-chaos-9-months-Peter-Hitchens-reports-fearful-violent-land.html

Letter to Hillary Clinton
http://www.faithfreedom.org/features/news/egypt-christians-abroad-tell-us-persecution-is-%E2%80%9Ccrime-against-humanity%E2%80%9D/

NOS verspreidt leugens omtrent kopten in Egypte
http://www.amsterdampost.nl/islam-apologie/

Bloedbad onder kopten in zuiden
http://strengholt.blogspot.com/2011/11/bloedbad-onder-kopten-in-zuid-egypte.html

Stemmen op zijn egyptisch(oud filmpje)
http://www.youtube.com/watch?v=yPA8ffSXu9Q&feature=share

De Vijfde Dag: onregelmatigheden bij Egyptische verkiezingen
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2011/12/01/R065.htm

Islamist parties on course to dominate Egypt's parliament
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8926737/Islamist-parties-on-course-to-dominate-Egypts-parliament.html

Sylvain Ephimenco over de verkiezingen in Trouw
http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/3061749/2011/12/02/Nakba.dhtml#.TtpFI91ovik.twitter

'Halve waarheden helpen Egypte niet'
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3057780/2011/11/30/Halve-waarheden-helpen-Egypte-niet.dhtml

Newly elected radical islamic leader issues fatwa against women wearing high heels
http://barenakedislam.wordpress.com/2011/12/07/egypt-newly-elected-radical-islamic-leader-issues-fatwa-against-women-wearing-high-heels/

Now they have banned high heels, can belly dancers be far behind?

Orgaanhandel in de Sinaï
http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=1047933

Gefingeerde verkiezingen in Egypte
http://ejbron.wordpress.com/2011/12/08/gefingeerde-verkiezingen-in-egypte/

Egyptien cleric leads pro-al-qaeda demonstration on tahir square
http://www.youtube.com/user/MEMRITVVideos

Islamic supremacist parties' electoral success in Egypt has Coptic Christians worried
http://www.jihadwatch.org/2011/12/islamic-supremacist-parties-electoral-success-in-egypt-has-coptic-christians-worried.html

Egyptian Islamist Spokesman Hints that the New Egyptian Government will Destroy the Sphinx
http://pjmedia.com/tatler/2011/12/14/egyptian-islamist-spokesman-hints-that-the-new-egyptian-government-will-destroy-the-sphinx/

Geert Wilders’ New Book Offends Egypt Even Before It is Published
http://sheikyermami.com/2011/12/15/geert-wilders-new-book-offends-egypt-even-before-it-is-published/

Military court sentences Egyptian blogger Maikel Nabil to two years in retrial
http://the-pessoptimist.blogspot.com/2011/12/military-court-sentences-egyptian.html

Egyptians demanding Israelis goods from Gaza tunnels!
http://elderofziyon.blogspot.com/2011/12/egyptians-demanding-israelis-goods-from.html

Grote zorgen bij EU over geweld Egypte (video)
 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/325451/Grote-zorgen-bij-EU-over-geweld-Egypte-video.htm

Egypte: moslims bedreigen journalisten met moord 
http://ejbron.wordpress.com/2011/12/18/egypte-moslims-bedreigen-journalisten-met-moord/

Failure to protect Egyptian historic sites could trigger foreign intervention, warn experts
http://english.alarabiya.net/articles/2011/12/19/183434.html

De film uit Egypte die iedereen moet zien

FROM BURNING BODIES TO BURNING BOOKS:
EGYPT IS BECOMING A "HOUSE OF DUST"
http://www.fpri.org/enotes/2011/201112.stock.houseofdust.html

Egyptian Muslims, Christians clash over prophet cartoon
http://www.timeslive.co.za/africa/2011/12/31/egyptian-muslims-christians-clash-over-prophet-cartoon  

De Arabische lente
http://kafirharby.blogspot.com/

Woordvoerder van de Moslimbroederschap zegt na hun succes bij de verkiezingen, dat de volgende Egyptische regering een einde wil maken aan het vredesverdrag met Israël. 
http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1927-spoedig-einde-aan-vrede-tussen-israel-en-egypte?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

"The Muslim Brotherhood Will Become Much More Savage After Elections"
http://www.jihadwatch.org/2012/01/the-muslim-brotherhood-will-become-much-more-savage-after-elections.html 

islamist supremacists secure almost three quarters of the egyptian parliament
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2012/01/islamic-supremacists-.html

Egyptian Salafi Leader Yassir Al-Burhami Compares the Christians of Egypt to the Jews of Al-Medina
http://www.memritv.org/clip/en/3278.htm  

Egypt: how is that freedom & democracy (under sharia) coming along?
http://sheikyermami.com/2012/01/30/egypt-how-is-that-freedom-democracy-coming-along/

One nation under a new holocaust
http://www.youtube.com/watch?v=95Kc8PEdHRE

Women's Rights in Egypt
http://www.gatestoneinstitute.org/3048/women-rights-egypt

moslimbroeders roven christenmeisjes
Machtige moslimbroeders
http://www.moniquesamuel.nl/?p=2517

Muslim Brotherhood (probably) wins Presidency; Egyptian-islamist/hamas Jihad against Israël apparently begins
http://rubinreports.blogspot.nl/2012/06/and-now-it-begins-attack-from-egypt.html
 
Egypt's first "sex-slave"...

What is being dubbed as Egypt's "first sex-slave marriage" took place mere days after the Muslim Brotherhood's Muhammad Morsi was made president.

Last Monday, on the Egyptian TV show Al Haqiqa ("the Truth"), journalist Wael al-Ibrashi began the program by airing a video-clip of a man, Abd al-Rauf Awn, "marrying" his "slave." Before making the woman, who had a non-Egyptian accent, repeat the Koran's Surat al-Ikhlas after him, instead of saying the customary "I marry myself to you," the woman said "I enslave myself to you," and kissed him in front of an applauding audience.

Then, even though she was wearing a hijab, her owner-husband declared her forbidden from such trappings, commanding her to be stripped of them, so as "not to break Allah's laws." She took her veil and abaya off, revealing, certainly by Muslim standards, a promiscuous red dress (all the other women present were veiled). The man claps for her as the video-clip (which can be viewed here) ends.

The owner-husband, Abd al-Rauf Awn, then appeared on the show, identifying himself as an Islamic scholar and expert at Islamic jurisprudence who studied at Al Azhar. He gave several Islamic explanations to justify his "marriage," from Islamic prophet Muhammad's "sunna" or practice of "marrying" enslaved captive women, to Koran 4:3, which commands Muslim men to "Marry such women as seem good to you, two and three and four… or what your right hands possess."

lees verder

Calls to destroy the piramids

Egypte bombardeert Sinaï

Radical members of the Muslim Brotherhood have started 'crucifying opponents of newly installed President Mohammed Morsi,' according to media reports.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2190258/Mohammed-Morsi-Muslim-Brotherhood-started-crucifying-opponents-new-President-claims-website.html#ixzz241Fl2qH3

Water en brood:
water http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/49612/Egypt/0/-A-Guide--to-Egypts-Challenges-Water.aspx
brood   http://www.gatestoneinstitute.org/3297/bread-shortages-appear-in-egypt-from-al-ahram

Seksueel geweld tegen vrouwen Egypte 'epidemie' (NOS)
Het seksuele geweld tegen vrouwen in Egypte neemt "epidemische vormen" aan, zeggen activisten in het land. Het probleem speelt eigenlijk altijd al, maar vooral de afgelopen drie maanden is het erger geworden.
Een vrouw die anoniem wil blijven, vertelde de BBC dat ze altijd bang is om betast of uitgescholden te worden als ze naar het centrum gaat. "Ik ben er altijd bang voor. Daarom ga ik weinig naar buiten en áls ik ga zorg ik dat ik onopvallend gekleed ben." Maar ook dat biedt geen bescherming meer, zegt Dina Farid van de stichting Egypt's Girls are a Red Line. Volgens haar worden ook vrouwen die een compleet bedekkende niqaab dragen, aangevallen.
http://nos.nl/op3/artikel/414411/

Morsi threatens copts
http://sheikyermami.com/2012/09/25/morsi-threatens-copts/

Egypt: Christians Flee Town After Militant Threats -