woensdag 29 mei 2013

Sudanese war criminal living rent-free in Birmingham house


Ik heb geen idee (zoals wel vaker).
Ik was bezig met een stukje over remigratie.
Komt binnenkort wel, het duurt ff, ik ben niet zo snel.
En om te voorkomen dat ik hier teveel Engelstalige stukken aanhaal, heb ik dit in de linkerzijbalk gezet. Daar kan ik lekker alle meuk kwijt, die ik wel wil melden maar niet op dit blog. Meer dan wat 'News' dingetjes quoten is het niet, kost ook nauwelijks tijd. Er komt ook nooit ene hond langs, die kunnen namelijk niet lezen, maar 50 tot 100 man per dag ofzo. Meer is het niet.
Dus ik stond nogal verbaasd daar net met 5000 bezoekers binnen een paar minuten. Het was een facebook-dingetje voor zover ik kan zien waar mijn traffic vandaan komt. Ik heb geen facebook, dus kan de reden niet lezen.
Maar het meest onwaarschijnlijke vond ik wel dat het merendeel van het bezoek uit Sudan kwam. Dat is zeg maar niet echt gebruikelijk.
Naar mijn idee is het toch al meer dan een jaar geleden dat Noord- en Zuid-Sudan huns weegs gegaan zijn. Na meer dan dertig jaar jihad tegen de christenen van het Zuiden door de moordenaars uit Khartoum, wat dan weer nooit in de westerse pers ter sprake kwam, hebben die mensen eindelijk hun eigen zwaar bevochten land. Kijk, daar wil ik dan wel weer wat militaire steun en ontwikkelingshulp aan geven.
Maar wat mij bevreemd aan het kaartje hierboven is dat volgens google (blogspot is van google) het land nog steeds één is, terwijl Femke daar mijnen raapt.

Het betrof dit artikel van 13 maart jl.
http://fukislam.blogspot.nl/2013/03/sudanese-war-criminal-living-rent-free.html

En in de hurriyatsudan


Pat Condell, Muslims must reject jihad

- (6.34)dinsdag 28 mei 2013

Cartoon

bron jonolan

Islamic-Nazi alliances

Ik kan het natuurlijk wel gelijk in mijn dossier: islam, nazisme en antisemitisme gooien, maar dan is de kans groot dat u het nooit ziet, vandaar dat ik het eerst op de voorpagina plaats. De video duurt wel 53 minuten, maar is ook zeer uitvoerig.dossier islam, nazisme en antisemitisme

De hoogste tijd voor remigratie


En het zal wel moeten ook als we niet ten onder willen gaan als westerse samenleving. De meest hoogstaande en vrije beschaving die zich ooit op deze planeet ontwikkeld heeft. Onze verlichte en humane cultuur staat onder zware druk. We liggen onder dagelijks vuur van de islam. Deze veroveringsideologie van een immorele bedoeïn is al 1400 jaar in oorlog met alles en iedereen die zich niet onderwerpt.

Nederlandse moslims zijn alles behalve gematigd. Eerdere onderzoeken gaven al aan dat een meerderheid voor invoering van de sharia is en ook niet zoveel opheeft met democratie. Een meerderheid vindt het ook geoorloofd om geweld te gebruiken als de islam verdedigd moet worden en vindt het redelijk dat op afvalligheid de doodstraf staat, net als op belediging van de proleet. Het nieuwste onderzoek toont aan dat driekwart van de Nederlandse moslims de jihadische Syrië-gangers helden vindt, Volkskrant 28 mei.
Vergelijkbare onderzoeken in andere landen laten eenzelfde beeld zien.

We kunnen het ons niet langer veroorloven om een bedacht en verzonnen onderscheid tussen gematigde en radicale islam, en gematigde en extreme moslims te hanteren als de meerderheid ons feitelijk naar het leven staat. Het is een smoesje om maar niet de islam als geheel te hoeven veroordelen; "Er is ook vast wel iets goeds te vinden in de islam en er zijn vast ook wel gematigden." Die zijn er dan ondanks de islam en zijn eigenlijk 'slechte' moslims. Om het met de woorden van deze ex-moslim te zeggen:

Bosch Fawstin:
"The problem I have with many of these essentially non-Muslim Muslims, especially in the middle of this war being waged on us by their more consistent co-religionists, is that they give the enemy cover. They force us to play a game of Muslim Roulette since we can’t tell which Muslim is going to blow himself up until he does."   (1*

Nee, ik heb het niet over deportatie en ook niet over gaskamers, ook niet over een nuke op Mekka, de meest racistische apartheidsstad ter wereld, waar het voor niet-moslims verboden is om te komen. En al zou een kogel stukken goedkoper zijn, die kost slechts een paar centen. Nee, ik heb het over vredelievende doch dwingende maatregelen om hetzij te remigreren, hetzij de islam af te zweren. En dat mag wat kosten, want het levert een veelvoud op.
 
We zullen almaar toenemende problemen krijgen met de islam zolang zijn aanhang blijft groeien. Tegelijkertijd zullen die aanhangers hun almaar grotere onvrede steeds gewelddadiger uiten. Voor ons niet leuk en voor hen ook niet. De tragiek van de moslim is dat die een land ontvlucht verlaat en naar een land gaat waar die het beter denkt te zullen hebben en dan dat nieuwe land vervolgens tracht te veranderen in het land dat ie zojuist verlaten heeft. Dan lijkt de simpelste oplossing dat ze weer teruggaan naar het land waar de door hen gewenste staatsinrichting reeds een feit is. Het feit dat ze dat niet -vrijwillig- doen, geeft al aan dat ze hier om andere redenen zijn gekomen; uitkeringen en islamisering/kolonisatie. Dat iedereen een beter/rijker leven zoekt, begrijp ik volkomen, maar laat dan alstublieft dat thuis wat dat nou net in de weg staat; de islam. Ga anders maar terug.

Om verdere jihad, die uiteindelijk in een burgeroorlog zal resulteren, te voorkomen, wil ik het graag vreedzaam houden en het met de humane en verlichte methoden waar wij ons zo op voorstaan oplossen. En ik denk dat dat kan. Daar zijn wel maatregelen voor nodig. Maatregelen die oplopen qua strengheid en dwang al naargelang de te remigreren groep of persoon zich hardnekkiger verzet.

De maatregelen bestaan uit het financieel tegenwerken van de islam en zijn volgelingen (zonder moslims immers geen islam) en het financieel aanmoedigen van remigratie, maar ook uit een aantal niet-financiële aansporingen en het ontmoedigen van de islam in zijn algemeen. Het doel daarvan is dat men vrijwillig en vreedzaam terugkeert, of béter nog de islam verwerpt, want moslims zijn tenslotte zelf de grootste slachtoffers van deze morbide hersenspoeling.

1-Een onmiddellijke stop op islamitische immigratie.

2-Onmiddellijk geen passief en al helemaal geen actief stemrecht meer voor islamieten.

3-Een onmiddellijk verbod op de koran, omdat dat boek tot haat en geweld aanzet. (2*

4-Een onmiddellijke stop op de bouw van nieuwe moskeeën en onmiddellijke afbraak van bestaande.

5-Een onmiddellijke stop op de bouw van nieuwe islamitische scholen en sluiting van de reeds bestaande, evenals islamitische internaten (madrassa's). Wel moet er waarlijk godsdienstonderwijs (geschiedenis voldoet) gegeven worden over de islam waarin uitgelegd wordt voor welke gruwelen de islam verantwoordelijk is en toe oproept.

6-Een onmiddellijk verbod op halal.

7-Een onmiddellijk verbod op burka's, boerkini's en islamitische hoofddoeken.

8-Onmiddellijke uitzetting van alles wat zich imam noemt, haatpredikers die de rechtsstaat ondermijnen en aanzetten tot geweld kunnen we niet tolereren. Gevangenisstraf zou ook op zijn plaats zijn, maar kost ons nog meer geld, en deze mislukte grap heeft al lang genoeg geduurd.
 
9-Geen Nederlandse paspoorten voor islamieten en voor zover die wel uitgedeeld zijn, moeten die weer ingenomen worden. Onmiddellijk.

10-Afschaffen artikel 1 en artikel 6 (discriminatie en godsdienstvrijheid). Zie voor argumenten dit artikel: Discriminatie moet (kunnen). En vervang het door het Amerikaanse First Amendment. Onmiddellijk.

11-Bulgarije had een jaar of wat geleden ook een creatieve vreedzame oplossing gevonden. Dergelijke constructies bieden vast nog wel meer mogelijkheden. Denk aan de verplichte Marokkaanse naamgeving in Nederland. En het verplicht dienen in een vreemde krijgsmacht door elke Turk.

12-Een onmiddellijke stop op alle subsidies  voor integratieclubjes en alles wat daar maar enigszins naar ruikt.

13-Een stop op alle kinderbijslag, fokpremies voor islamieten om ons op demografische wijze te onderwerpen. U denk misschien dat kindertjes krijgen een vreedzame aangelegenheid is, maar dat ligt in dit geval toch echt even iets anders.

14-Een stop op het beschikbaar stellen van de sociale voorzieningen voor islamieten. En omdat ik redelijk wil blijven, moet er misschien een overgangsregeling komen voor hen die wel premies hebben afgedragen. Een optie zou zijn dat ze het afgedragen deel mee mogen nemen bij remigratie, bovenop de verdere regelingen die we daarvoor afspreken. Er bestaat al een remigratiewet (3* zie daarvoor hieronder), maar dat is een 'indewattenlegregeling'. Na acht jaar verblijf in Nederland kan men met pensioen onder de zon in een 'lageprijzenthuisland' uit gaan liggen uitrusten van de succesvolle financiële jihad.


We hebben haast, de geboortecijfers zijn op een schrikbarende wijze in ons nadeel.

Dus moet er een tijdspad aan bovenstaande maatregelen gekoppeld worden. Alles waar onmiddellijk bij staat daar staat onmiddellijk bij. Dat lijkt me duidelijk. Nota Bene dat er nergens geweld aan te pas komt.
De financiële maatregelen. Je kan het simpelweg niet maken om mensen van de ene op de andere dag in de financiële ellende te storten. Dat leidt tot chaos op de straten. Maar de aankondiging dat deze door de islam en zijn aanhangers misbruikte voorzieningen stapsgewijs binnen nu en zeg vijf jaar afgebouwd zullen worden naar nul, zal zijn effect niet missen. Als we daar aan toevoegen dat als men nu vertrekt men vijf volledige jaren en voorzieningen en toeslagen mee mag nemen, volgend jaar nog 80%, het jaar daarop nog maar 60% ...


Het is me ten volle duidelijk dat mijn opsomming verre van compleet is. Er zijn vast meer stimuleringsmaatregelen te bedenken. En nee, het zal ook niet gebeuren. Maar een mens mag toch eens dromen, nietwaar?
Het zal wel heel anders uitpakken. De werkelijkheid is altijd gruwelijker dan men kan bedenken.

1*
Bosch Fawstin
"The problem I have with many of these essentially non-Muslim Muslims, especially in the middle of this war being waged on us by their more consistent co-religionists, is that they give the enemy cover. They force us to play a game of Muslim Roulette since we can’t tell which Muslim is going to blow himself up until he does. And their indifference about the evil being committed in the name of their religion is a big reason why their reputation is where it is.
So while I understand that most Muslims are not at war with us, they’ve proven in their silence and inaction against jihad that they’re not on our side either, and there’s nothing we can say or do to change that. We just have to finally accept it and stop expecting them to come around, while doing our best to kill those who are trying to kill us."
My Name is Bosch and I’m a Recovered Muslim, May 27, 2013 By

2*
Geert Wilders:
Voorzitter, de Koran is een opruiend boek en het verspreiden van een opruiend geschrift is op grond van artikel 132 van ons Wetboek van Strafrecht verboden. Daarnaast zet de Koran aan tot haat en roept het op tot moord en doodslag; verspreiding van dergelijke teksten is door artikel 137e strafbaar gesteld. De Koran is levensgevaarlijk en volledig in strijd met onze rechtsorde en democratische rechtsstaat. Ter verdediging en versterking van onze rechtsstaat en beschaving is het dan ook bittere noodzaak, de Koran te verbieden, en ik zal daartoe in tweede termijn een motie indienen.
http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/12-spreekteksten/484-inbreng-wilders-tijdens-debat-islamitisch-activisme.html

3*
We hebben al een remigratiewet die stamt uit 1999, daar is artikel 12 in 2000 uit geschrapt, welke dat artikel was kan ik niet achterhalen. In 2013 is deze wet versoberd: De wetswijziging houdt onder meer in dat alleen personen van de eerste generatie voor een uitkering op grond van de Remigratiewet in aanmerking komen. De aanvragers moeten minimaal één jaar uitkeringsgerechtigd zijn en minimaal acht jaar in Nederland wonen. Daarnaast gaat de leeftijdsgrens omhoog van 45 naar 55 jaar. Na de invoering van de gewijzigde wet kunnen aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2025 worden ingediend. Daarmee wordt de Remigratiewet uitgefaseerd.
De Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd en bij de Eerste Kamer ligt ie nog wat te liggen.
SVB uitleg over de remigratiewet.


U denkt dat ik wat hard ben? Vergis U niet, binnen nu en tien jaar is er geen weg terug meer. You will be stoned and beaten to Death. Tien jaar zijn zo voorbij. Dit is hoe een Engelsman het voor zich ziet:
How Muslim Repatriation Could Work

Video: Britain First say 'Arrest Anjem Choudary or we will!'

Ik had 'm al links van hier geplaatst, maar zet de video (4.53) bij nader inzien ook maar op de voorpagina. Originele artikel hier.Update:
Ging niet door want:
http://fukislam.blogspot.nl/2013/05/britain-first-police-act-in-response-to.html

zaterdag 25 mei 2013

Bulgaren


Hebben toen de muur nog stond eens een hele meute Turken 'uitgewezen'. Ik zei ooit tegen Maarten, die daar woont, op AP, dat dat was omdat de Turken moesten kiezen voor één nationaliteit, maar dat was niet correct. Ik heb het laatst nagevraagd en dat was omdat ze moesten kiezen voor een Bulgaarse naam of opdonderen.
Mijn ex-collega, een Bulgaar, was destijds grenswacht, dat moest iedereen daar zijn, was onderdeel van je dienstplicht, had nog nooit in zijn leven een file gezien. Die dag wel. Met soms verbazingwekkend simpele maatregelen kun je hele hordes islamieten bewegen terug te keren.

vrijdag 24 mei 2013

Brief van een Zweedse brandweerman

'Aan diegenen die ons vanavond met stenen hebben bekogeld. 's Nachts gooien jullie stenen naar ons! Gelukkig ging maar één van de circa 20 stenen door onze voorruit heen, en gelukkig had ik mijn helm op zodat de steen slechts een diepe kras achterliet. Ook gelukkig dat jullie onze bestuurster niet hebben geraakt. Zij kon ons in veiligheid brengen en kan ook deze ochtend haar zoon naar de kleuterschool brengen. 

Zelf heb ik, toen ik thuis kwam, mijn vriendin omarmt. Dat voelde onwerkelijk! Gelukkig raakte er niemand gewond door de stenen die jullie naar ons hebben gegooid. Maar jullie hebben mijn beroepsleven en dat van mijn vrienden voor altijd veranderd! Ik ben er altijd - als je vader hulp nodig heeft als hij een auto-ongeluk heeft gehad. Ik zal je zus helpen als haar keuken in brand staat. Ik spring in het ijskoude water om je kleine broer te redden als hij uit een boot is gevallen. Ik help je grootmoeder als ze een hartstilstand heeft en ik zal ook JOU helpen als je op een zonnige dag in maart door het ijs zakt. 

Dus waarom doe je mij zoiets aan? Ik heb ook een gezin dat mij graag weer terugziet. Net als jij!

Bron Kopp
Vertaling Xandernieuws

Islam had nothing to do with it! (or did it?)

- (4.17)via hoeiboei

Judge Jeanine Pirro slams jihadi mom: “Lady, you shouldn’t be allowed here!”

- (7.28)NEW Tommy Robinson speaks about the Woolwich terrorist attack and EDL response

- (29.18)donderdag 23 mei 2013

Meer mensen hebben last van het Femke virus

Na ex-poltica Femke Halsema, wil nu ook journalist Harald Doornbos dat ik zijn onmetelijke wijsheden niet meer kan/mag lezen.
Het Femke virus

Opzettelijke etnocide door middel van immigratie +update

Dat het per ongeluk zou zijn valt al lang niet meer vol te houden. Die enge Zweedse Eucalypta Malmstrom krijst iedere keer maar weer dat de EU nog meer immigratie nodig heeft tegen de vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt. Dat deze lelijke hippieheks niet beseft dat immigranten ook oud worden deert haar niet, evenmin dat in de zuidelijke landen de jeugdwerkloosheid inmiddels ruim de 50% gepasseerd is. Dat het drogredenen zijn moge duidelijk zijn. Het EU-beleid dient een ander doel en dat doel staat in de titel. We moeten opzouten. We zijn blijkbaar te duur, te lastig, te mondig. Eeuwen was U slaaf, en slaaf zult U weer zijn. Dood mag ook.


Update

Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken: 'Volgende jaren nog eens 50 miljoen immigranten opnemen'

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Emma Bonino verblijdt zich over de vraag van de Franse president Hollande om een economische regering voor de eurozone te vormen. Onder de titel ‘Nu of nooit’ houdt ze op haar website een warm pleidooi voor de Verenigde Staten van Europa.
Volgens Bonino moeten de lidstaten nu meer dan ooit hun macht aan Brussel overdragen. Daaronder valt ook het immigratiebeleid want 'de meest conservatieve cijfers zeggen dat tegen 2050 nog eens 50 miljoen nieuwe immigranten in de EU nodig zijn.'
via

Het laatste staaltje van deze vreselijke  misdaad, want dat is ethnocide, las ik vandaag in de dailymail:

Immigrants? We sent out search parties to get them to come... and made it hard for Britons to get work, says Mandelson

Labour sent out ‘search parties’ for immigrants to get them to come to the UK, Lord Mandelson has admitted.
In a stunning confirmation that the Blair and Brown governments deliberately engineered mass immigration, the former Cabinet Minister and spin doctor said New Labour sought out foreign workers.
He also conceded that the influx of arrivals meant the party’s traditional supporters are now unable to find work.

Vowing To Never Let Another Thatcher Be Elected, British Left Flooded Country With Immigrants, Making A Conservative Unelectable
Excerpted from NRO: Margaret Thatcher couldn’t be elected today. It’s not just that she was a great woman and such people don’t come along every day. Rather, the British Left made sure of it by altering the electorate through mass immigration.
This isn’t conspiracy mongering. Andrew Neather, a former Labour-party speechwriter, admitted in 2009 that the immigration boom engineered after 2000 was specifically intended to import a new people:
via 

Lees ook:
Labour vernietigt Engeland met opzet 
http://fubarfubar.blogspot.nl/2013/01/labour-vernietigt-engeland-met-opzet.html
En natuurlijk niet alleen Labour in Engeland. De PvdA doet hier hetzelfde en Sarazzin zei al dat Duitsland zichzelf ook afschaft. Waarom? Stemvee, de macht? Goedkoop werkvolk zal de reden niet zijn, want per saldo kost een moslim meer dan die oplevert.

Mass immigration, and how Labour tried to destroy Britishness
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2104550/Mass-immigration-Labour-tried-destroy-Britishness.html
Labour wanted mass immigration to make UK more multicultural, says former adviser
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/6418456/Labour-wanted-mass-immigration-to-make-UK-more-multicultural-says-former-adviser.html

En ook Obama probeert het Westen middels immigratie te vernietigen
Real Purpose Behind Obama Jaunt to Mexico: Recruitment!
http://canadafreepress.com/index.php/article/54975?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.UYaEjuZtsn4.twitter

How the left wins elections bij transforming nations, Daniel Greenfield
http://sultanknish.blogspot.nl/2012/07/when-governments-elect-another-people.html


The Tories are just as desperate as Labour to hide the real truth about immigration

dossier immigratie

Who created The English Defence League

- (3.06)

TV Ad: Hold Obama Accountable for Benghazi Scandal

- (1.01)

dinsdag 21 mei 2013

Muslimbrothers; Jihad in America, The Grand Deception

from 2012.

An extended sequence of excerpts from the 70-minute film produced by The Investigative Project on Terrorism (IPT), "Jihad in America: The Grand Deception". This particular set of clips (almost 8 minutes in length, total) reflects key moments from the film, a film that everyone should see.


dossier  moslimbroederschap

zondag 19 mei 2013

Guttugut, Femke toch, agossie. Wat heb ik je misdaan?


Jij goedbedoelend ex-buurmeisje van me. Niet helemaal buurmeisje, want dan had ik dat wel geweten, maar buurtmeisje. Toen je nog in Oud-West woonde. Ik kwam er op een dag op een wat vreemde wijze achter dat jij mijn buurtmeisje was. Ik was wezen stemmen die dag, het waren verkiezingen voor het één of ander, en 's avonds kwam jij in beeld. Om dubieuze redenen leggen ze jouw stemgedrag wel met camera's vast en het mijne niet, maar goed was te zien dat jij gebruik maakte van hetzelfde stembureau als ik. Vandaar buurtmeisje.


Grotere kaart weergeven
Er staat overigens: Twee kulturen weten meer dan een! (foto is zoombaar als het goed is) Kulturen met een K, en daar krijgen kinderen spellingonderricht...en indoctrinatie

Ik had me al geërgerd aan mijn stembureau, want als men daar binnentreedt, wordt men begroet met een uiterst twijfelachtige uitspraak boven de ingang. Een wel zeer politieke, maar daarmee nog niet correcte, uitspraak. En toen zag ik dat jij daar tot overmaat van ramp ook nog stemde. Een mens zou voor minder zijn geloof in de democratie verliezen. Jouw Groen Links dat in mijn Oud-West de bomen op de Bilderdijk wilde kappen, Jouw Groen Links dat toestemming gaf dat mijn fietsenstalling tegenover mijn huis verpatst werd aan de hoogst biedende, zodat onze fietsen nu buiten staan en gejat worden.

Jouw Groen Links, dat mij als (anti-)krakende beeldhouwer en gebruiker van een leegstaand pand aan de Overtoom consequent weigerde uit te nodigen voor inspraak-avonden, terwijl dat mijn wettelijk recht is (en ik maar denken dat ik jouw doelgroep was). Ja, ik had op 'De Eilanden' (Oostelijk-Centrum) een zekere reputatie opgebouwd zulke processen nogal te kunnen vertragen. En ook ditmaal is het gelukt, ondanks jouw partijtje, en momenteel is het betreffende pand een Rijksmonument. Het laatst overgebleven industrieële ontwerp van de architect die ook het concertgebouw ontworpen heeft, wat Groen Links liever wilde slopen om er de zoveelste Albert Heijn met parkeergarage te realiseren. Groen Links wil graag nog meer autoverkeer op de Overtoom?

Maar wat heb ik je nou misdaan Femke dat ik je niet meer mag volgen? Ik mag je dan een dom tutje vinden, maar dat heb ik nooit publiekelijk gemeld. Bij deze. 222.000 mensen mogen jouw onzin volgen, bijvoorbeeld dat een sharia-driehoek in Den Haag je aan brazilian-wax doet denken. Theodor Holman die jouw integriteit in twijfel trekt, daar grom je een beetje tegen, maar je blokt hem niet. Ik snap het niet helemaal Femke. Je was toch een democratische -kuch proest- politica, en dan wil je niet dat het hele volk kennis kan nemen van jouw standpunten? Heb ik iets verkeerds gezegd misschien? Even mijn tweets terugbladeren.

Jup, welgeteld één niet vriendelijke tweet voor Femke:


Verder heb ik een klein dossiertje over Groen Links op dit blog, maar dat zal je wel niet gezien hebben.

zaterdag 18 mei 2013

Moslim Percentages

De vorige post was niet compleet. Bij deze een volledigere versie:

Islam is geen religie, en ook geen cultus. Het is een compleet systeem.

De islam heeft religieuze, juridische, economische en militaire componenten. De religieuze component is een weerhaak voor alle andere componenten.

Islamisering doet zich voor wanneer er genoeg moslims in een land zijn om actie te voeren voor hun zogenoemde “recht om hun geloof te mogen belijden”.

Wanneer een politiek correcte maatschappij met een verscheidenheid aan culturen instemt met de "redelijke eisen” van moslims om hun “geloof te mogen belijden" krijgen ze de andere componenten er onder de tafel bij. Dat werkt zo: (bron voor de percentages: CIA The World Fact Book (2007).

Zolang moslims ongeveer 1% van de bevolking van een willekeurig land uitmaken zullen ze worden beschouwd als een vredelievende minderheid die voor niemand een bedreiging vormt. Ze worden, in feite, in artikelen en films afgebeeld als unieke, kleurrijke stereotypen:

Verenigde Staten - 1.0 % moslim
Australië - 1.5% moslim
Canada - 1.9% moslim
China - 1%-2% moslim
Italië - 1.5% moslim
Noorwegen - 1.8% moslim

Bij 2% en 3% beginnen ze bekeerlingen te maken onder andere etnische minderheden en ontevreden groepen, voor een belangrijk deel in gevangenissen en onder straatbendes.

Denemarken - 2% moslim
Duitsland - 3.7% moslim
Verenigd Koninkrijk - 2.7% moslim
Spanje - 4% moslim
Thailand - 4.6% moslim

Vanaf 5% oefenen ze een onevenredig grote invloed uit in verhouding tot hun aandeel van de bevolking.

Ze zullen aandringen op de introductie van halal (zuiver naar islamitische standaard) voedsel, en zo zorgen voor banen voor moslims in de voedingsindustrie. Ze zullen de druk opvoeren op supermarktketens om dit voedsel in de schappen te plaatsen – met dreigementen voor het geval men aan die oproep niet voldoet. (Verenigde Staten)

Frankrijk - 8% moslim
Filippijnen - 5% moslim
Zweden - 5% moslim
Zwitserland - 4.3% moslim
Nederland - 5.5% moslim
Trinidad & Tobago - 5.8% moslim

Op dit punt beginnen de pogingen de overheid zover te krijgen dat ze zichzelf volgens de regels van de sharia, de islamitische wet, mogen besturen. Het uiteindelijke doel van de islam is niet om de hele wereld te bekeren, maar om de hele wereld onder de wetten van de sharia te brengen.

Wanneer moslims 10% van de bevolking uitmaken zullen ze de wetteloosheid doen toenemen om zo te klagen over hun levensomstandigheden (Parijs – autobranden). Elke actie van een non-moslim die de islam beledigt wordt gevolgd door opstanden en dreigementen (Amsterdam - Mohammed cartoons)

Nadat ze een aandeel van 20% hebben bereikt zijn bij het minste of geringste rellen te verwachten, worden er jihad milities gevormd, komen er hier en daar moorden voor en wordt er af en toe een kerk of synagoge in de brand gestoken:

Ethiopië - 32.8% moslim

Bij 40% verschijnen de wijdverbreide bloedbaden, voortdurende terroristische aanvallen en aanhoudende oorlogvoering door milities:

Bosnië - 40% moslim
Tsjaad - 53.1% moslim
Libanon - 59.7% moslim

Vanaf 60% kun je ook verwachten: ongebreidelde vervolging van ongelovigen en andere religies, sporadische etnische zuiveringen (genocide), het gebruik van de wetten van de sharia als wapen en het invoeren van de jizya, de belasting voor ongelovigen:

Albanië - 70% moslim
Maleisië - 60.4% moslim
Qatar - 77.5% moslim
Soedan - 70% moslim

Na 80% kun je verwachten dat de etnische zuiveringen en genocide van de staat uitgaan:

Bangladesh - 83% moslim
Egypte - 90% moslim
Gaza - 98.7% moslim
Indonesië - 86.1% moslim
Iran - 98% moslim
Irak - 97% moslim
Jordanië - 92% moslim
Marokko - 98.7% moslim
Pakistan - 97% moslim
Palestijnse gebieden - 99% moslim
Syrië - 90% moslim
Tadzjikistan - 90% moslim
Turkije - 99.8% moslim
Verenigde Arabische Emiraten - 96% moslim

100% zal de vrede van Dar-es-Salaam inluiden – men denkt dat er vrede zal heersen omdat iedereen moslim is:

Afghanistan - moslim 100%
Saudi-Arabië - moslim 100%
Somalië - moslim 100%
Jemen - moslim 99.9%

Dat is natuurlijk niet het geval. Om hun bloeddorst te bevredigen beginnen de moslims dan elkaar om diverse redenen uit te moorden.

via Antivenin

REP. Louie Gohmert: DHS Documents Advise Deference to Muslim Extremists

Ja, het is een beetje lang (27 mins).  En ik ga niet er een paar punten uitlichten of ergens de nadruk op leggen, want eigenlijk is élke zin het luisteren waard. Los van dat christen- en huwelijksgezeik natuurlijk. Het is zo veelomvattend en duidelijk en geeft aan hoe ver de islam/brotherhood al in de U.S.A. geïnfiltreerd is.
-


Rep. Louie Gohmert (TX-01) read and commented on an article from The Daily Caller on the House floor. The article notes, "The Department of Homeland Security...has shown a keen interest in monitoring and warning about outspoken conservatives, takes a very different approach in monitoring political Islamists, according to a 2011 memo on protecting the free speech rights of pro-Shariah Muslim supremacists."

dossier moslimbroederschap

donderdag 16 mei 2013

Opzettelijke etnocide door middel van immigratie


Dat het per ongeluk zou zijn valt al lang niet meer vol te houden. Die enge Zweedse Eucalypta Malmstrom brult iedere keer maar weer dat de EU nog meer immigratie nodig heeft tegen de vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt. Dat deze lelijke hippieheks niet beseft dat immigranten ook oud worden deert haar niet, evenmin dat in de zuidelijke landen de jeugdwerkloosheid inmiddels ruim de 50% gepasseerd is. Dat het drogredenen zijn moge duidelijk zijn. Het EU-beleid dient een ander doel en dat doel staat in de titel. We moeten opzouten. We zijn blijkbaar te duur, te lastig, te mondig. Eeuwen was U slaaf, en slaaf zult u weer zijn. Dood mag ook.

Het laatste staaltje van deze vreselijke  misdaad, want dat is ethnocide, las ik vandaag in de dailymail:

Immigrants? We sent out search parties to get them to come... and made it hard for Britons to get work, says Mandelson

Labour sent out ‘search parties’ for immigrants to get them to come to the UK, Lord Mandelson has admitted.
In a stunning confirmation that the Blair and Brown governments deliberately engineered mass immigration, the former Cabinet Minister and spin doctor said New Labour sought out foreign workers.
He also conceded that the influx of arrivals meant the party’s traditional supporters are now unable to find work.
via

Vowing To Never Let Another Thatcher Be Elected, British Left Flooded Country With Immigrants, Making A Conservative Unelectable
Excerpted from NRO: Margaret Thatcher couldn’t be elected today. It’s not just that she was a great woman and such people don’t come along every day. Rather, the British Left made sure of it by altering the electorate through mass immigration.
This isn’t conspiracy mongering. Andrew Neather, a former Labour-party speechwriter, admitted in 2009 that the immigration boom engineered after 2000 was specifically intended to import a new people:
via 

Lees ook:
Labour vernietigt Engeland met opzet 
http://fubarfubar.blogspot.nl/2013/01/labour-vernietigt-engeland-met-opzet.html
En natuurlijk niet alleen Labour in Engeland. De PvdA doet hier hetzelfde en Sarazzin zei al dat Duitsland zichzelf ook afschaft. Waarom? Stemvee, de macht? Goedkoop werkvolk zal de reden niet zijn, want per saldo kost een moslim meer dan die oplevert.

Mass immigration, and how Labour tried to destroy Britishness
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2104550/Mass-immigration-Labour-tried-destroy-Britishness.html
Labour wanted mass immigration to make UK more multicultural, says former adviser
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/6418456/Labour-wanted-mass-immigration-to-make-UK-more-multicultural-says-former-adviser.html

En ook Obama probeert het Westen middels immigratie te vernietigen
Real Purpose Behind Obama Jaunt to Mexico: Recruitment!
http://canadafreepress.com/index.php/article/54975?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.UYaEjuZtsn4.twitter

How the left wins elections bij transforming nations, Daniel Greenfield
http://sultanknish.blogspot.nl/2012/07/when-governments-elect-another-people.html

dossier immigratie

Cartoon


Who is going to Jail?

-

maandag 13 mei 2013

Iets over de koran en iets over de islam

Twee stukken.


Het eerste is een vergelijking tussen de koran en de bijbel en maakt duidelijk dat die twee niet vergelijkbaar zijn. Misschien wel te vergelijken, maar zeker niet hetzelfde.
Het tweede is een WikiIslam en bespreekt zaken als taqyia, Mohammed, extremisme, islam en wetenschap, gematigde (moderate) islam en nog zo wat.
Tezamen geven deze twee artikelen een vrij goed beeld. Hopelijk en ook juist voor diegenen die weinig tot niks van de islam afweten.
Hieronder een paar 'excerpts' uit de artikelen:

De Koran getoetst aan de Westerse beschaving en Rechtsorde

De verschillen tussen Koran en Bijbel zijn echter zeer groot. De Koran valt qua inhoud, beoordeeld tegen de achtergrond van onze westerse en joods-christelijke beschaving, te karakteriseren als: primitief, ongenuanceerd, onverdraagzaam, agressief en haatdragend met name jegens andersdenkenden. De Koran zet zelfs openlijk tot gewelddaden (inclusief moord en doodslag) aan.
De Koran wekt in de naam van Allah de “ware gelovigen” (de islamieten) op tot haat jegens-, en tot doodslag en moord op en het voeren van oorlog tegen “de ongelovigen” (met name ook de joden)[7] en tot het mishandelen en verminken van ongehoorzame vrouwen, echtbrekers, dieven, etc. Het verspreiden of daartoe ten gehore brengen van de inhoud daarvan is, volgens allang bestaande wetgeving, een misdrijf (“discriminatie” en opruiing): zie art.137e en 132 van het Wetboek van Strafrecht.
Zijn (Mohammed, Fub) gewelddadige aanpak is door zijn opvolgers voortgezet, eveneens met succes. Binnen een eeuw hadden de Arabische islamieten — zogeheten Saracenen — al onder meer het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje veroverd. Zij stonden toen zelfs al met hun legers in Frankrijk, doch werden vandaar dankzij een door Karel Martel in 732 bij Poitiers gewonnen veldslag tot achter de Pyreneeën teruggedrongen. West-Europa heeft zich daarna meer dan duizend jaar lang op leven en dood tegen de islam moeten verdedigen.[19]
Een fundamentalistische islamiet is dan ook niets anders — die definitie was ik nog verschuldigd —dan een islamiet die de daad voegt bij het in de Koran neergeschreven woord, die dit woord daadwerkelijk in de praktijk brengt.
 Lees verder bij E.J. Bron

Islam and Propaganda

Islam is the only major world religion which allows, encourages, and even demands[1] lying by its followers. Lying for Islam is generally (but inaccurately) referred to as taqiyya
Muslims and non-Muslims alike, often claim that extremists are only a tiny minority, a fringe group among Muslims who have a loud voice, "they do not represent mainstream Islam". This is untrue. Countless studies and polls have been conducted in recent times which prove that such claims are completely false.
There has been much confusion spread in regards to the nature of Jihad in Islam. This article looks at and corrects the most common misconceptions spread by Muslims. Answering questions such as; is jihad only defensive? Is the best jihad the inner struggle? Can you rape and kill non-combatants, women, and children? And, are suicide Bombings allowed?

Muslims use a number of strategies to either conceal the more barbaric aspects of their religion or to deceive people about Islamic doctrine. The initial deception is semantic. Literally, they say one thing and mean another, the opposite of calling a spade a spade. This typically involves using a dual meaning that is generally only understood by Muslims, or using Arabic terms. The initial deception is followed up with a number of rhetorical techniques that create a barrier to effective communication. These are essentially a form of diversion. While some of these tricks are familiar to a western audience, some are largely unfamiliar and play on Islamic concepts with which the west is unfamiliar. 

lees verder

zondag 12 mei 2013

Na 1400 jaar oorlog wint de islam

Onze grote steden zijn we al bijna kwijt
Rotterdam, klik voor groot

Uitlokking?Een paar maanden terug vielen er wat mortiergranaten op Turkije, in hetzelfde dorp waar nu een bomaanslag was. Turkije schoot een paar keer terug en eiste het recht op zelfverdediging op en vroeg de NAVO om een artikel 5 procedure, een aanval op één is een aanval op allen. Zo gek was de NAVO nou ook weer niet, maar wel staan er inmiddels Duitse en Nederlandse patriots.
De bemanning/vrouwing daarvan wordt overigens helemaal niet vriendelijk behandeld door de Turken. Niet dat die dingen ook maar iets doen tegen mortiergranaten, dus zal Turkije wel iets anders in de nabije agenda hebben staan waar ze wél voor nodig zijn.

En nu was er weer een bomaanslag in Reyhanli. En wederom claimt Turkije het recht om in te grijpen. Obama heeft aangegeven wat zijn 'rode lijn' is, chemische wapens, en of die nou door het regime (die zouden wel gek zijn) ingezet worden of de rebellen (haha, wat een newspeak) Al-Qaeda, dat lijkt Hoessein weinig te deren. Mij doet het denken aan die Poolse aanval op een Duitse grenspost, waarna WWII uitbrak.

Cartoon


zaterdag 11 mei 2013

Islamofascism


Islamic extremist rally in New York: "close Guantanamo Bay, re-open Auschwitz."
via 

Als een stelletje neo-nazi's een dergelijke demonstratie zouden houden zou links in alle staten zijn en werden ze hoogstwaarschijnlijk opgepakt. Waarom toch die speciale behandeling wanneer de nazi's zich moslims noemen?

Dossier Tanzania

Tanzania: The Next Domino in the Islamisation of Africa?
In Tanzania, as in many other African countries, Muslims discriminate against, persecute and attack Christians, with the complicity of the authorities. 
http://sheikyermami.com/2013/05/11/tanzania-the-next-domino-in-the-islamisation-of-africa/ 

Nuke Mecca: The Movie Trailer

-via Sharia Unveiled

Nieuwe anti-sharia partij in België

Ja maar ze hebben het Vlaams belang toch al? Nee, een Waal kan daar niet op stemmen. In België kan je alleen stemmen op een partij uit jouw eigen landsdeeltje. Vanaf nu kunnen de Walen dus ook stemmen op een anti-sharia partij. Heel goed:donderdag 9 mei 2013

Iedere moslim is een potentiële terrorist

Ja zo lust ik er nog wel een paar. Ieder mens ook. Laten we maar een stapje verder gaan. Bij moslims is de kans een tikkeltje groter, want ze zijn er toe verplicht.Obama wil de constitutie vernietigen, gelukkig is er weerwoord

zondag 5 mei 2013

Pim Fortuyn, 19-02-1948 6-05-2002Pim Fortuyn,  19-02-1948  6-05-2002


Nooit uitgezonden interview op de VPRO van 10 jaar geleden:


Met Marcel van Dam in het Lagerhuis (u bent een minderwaardig mens):C'est ça !


Met Theo van Gogh:


Demonisering: 'Als mij straks wat gebeurt'


A democracy in shock:


Netwerk Ad Melkert nov 2002:


Nova 12 maart 2002

Jihad is zo oud als de islam


En het staat gewoon in de koran en de hadith's en is dus zeker niet alleen voorbehouden aan enkel een stelletje extremisten zoals men ons graag wil doen geloven. Islam is jihad, al 1400 jaar lang, en in principe verplicht voor íedere moslim.

Het citaat hieronder komt niet van al-qaeda of de taliban, maar van Thomas Jefferson naar aanleiding van een gesprek dat hij had met Tripoli's zaakgelastigde in Londen: 
The ambassador answered us that [their right] was founded on the Laws of the Prophet, that it was written in their Koran, that all nations who should not have answered their authority were sinners, that it was their right and duty to make war upon them wherever they could be found, and to make slaves of all they could take as prisoners, and that every Mussulman who should be slain in battle was sure to go to Paradise.
Jefferson was niet naïef en beschikte over een koran om de beweegredenen van Amerika's  vijanden te doorgronden. Het is dan ook een regelrechte schande dat de islaminfiltrant Hoessein Obama net deze koran gebruikte om tijdens een door hem georganiseerde iftar in 2012 het volgende te zeggen: 
And some of you, as you arrived tonight, may have seen our special display, courtesy of our friends at the Library of Congress — the Koran that belonged to Thomas Jefferson.  And that’s a reminder, along with the generations of patriotic Muslims in America, that Islam — like so many faiths — is part of our national story.
Part of national history indeed, want ten tijde van Jefferson waren de amerikanen ook al in oorlog met de islam, de Barbarijse zeerovers op dat moment.

bron

Cartoon


Vowing To Never Let Another Thatcher Be Elected, British Left Flooded Country With Immigrants, Making A Conservative Unelectable


Excerpted from NRO: Margaret Thatcher couldn’t be elected today. It’s not just that she was a great woman and such people don’t come along every day. Rather, the British Left made sure of it by altering the electorate through mass immigration.
This isn’t conspiracy mongering. Andrew Neather, a former Labour-party speechwriter, admitted in 2009 that the immigration boom engineered after 2000 was specifically intended to import a new people:
via


Lees ook:
Labour vernietigt Engeland met opzet 
http://fubarfubar.blogspot.nl/2013/01/labour-vernietigt-engeland-met-opzet.html
En natuurlijk niet alleen Labour in Engeland. De PvdA doet hier hetzelfde en Sarazzin zei al dat Duitsland zichzelf ook afschaft. Waarom? Stemvee, de macht? Goedkoop werkvolk zal de reden niet zijn, want per saldo kost een moslim meer dan die oplevert.

Mass immigration, and how Labour tried to destroy Britishness
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2104550/Mass-immigration-Labour-tried-destroy-Britishness.html
Labour wanted mass immigration to make UK more multicultural, says former adviser
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/6418456/Labour-wanted-mass-immigration-to-make-UK-more-multicultural-says-former-adviser.html

En ook Obama probeert het Westen middels immigratie te vernietigen
Real Purpose Behind Obama Jaunt to Mexico: Recruitment!
http://canadafreepress.com/index.php/article/54975?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.UYaEjuZtsn4.twitter

How the left wins elections bij transforming nations, Daniel Greenfield
http://sultanknish.blogspot.nl/2012/07/when-governments-elect-another-people.html

Heftige explosies bij Damascus

-Meer  via Reuters
Explosions shake Damascus, Syria blames Israel
http://www.reuters.com/article/2013/05/05/us-syria-crisis-blasts-idUSBRE94400020130505

Assad schijnt Israël de oorlog verklaard te hebben en er zijn meerdere geruchten van Israëlische grondtroepen in Syrië. Net over de grens bij de Golan en bij het gebombardeerde research-centre bij Damascus.

Eén Israëlisch vliegtuig schijnt neergehaald te zijn en

Dat vliegtuig schijnt niet neergehaald te zijn. Tsja, propaganda he.

zie ook
dossier Syrië