zaterdag 2 februari 2013

Geen referendum maar revolutie !

EU en referendum

Er was heel wat om te doen de afgelopen weken. Beetje zinloos tumult naar mijn mening. Laat het volk maar wat razen denken ze in Brussel. Sommigen denken dan misschien dat de pen machtiger is dan het zwaard, maar zolang je hem niet vol door iemands trommelvlies of oogkas ramt is het zwaard toch echt stukken dodelijker. Bovendien is dat relatief gevaarlijke pennetje al lang ingeruild voor het toetsenbord en dat past niet door voornoemde openingen.

De EUrocraten zijn niet verkozen en het is dan ook onwaarschijnlijk dat ze zich ook maar iets aan zullen trekken van een referendum of zo iets oubolligs als 'democratie'. Het bewijs daarvoor is in 2005 al geleverd in zowel Frankrijk, Nederland als Ierland. De uitslagen werden simpelweg door de shredder gehaald.

-Het verdrag van Maastricht, de euro, is niet aan de bevolking voorgelegd.
-Toen de EU-grondwet werd weggestemd, kwam het verdrag van Lissabon er voor in de plaats en ook dat werd niet aan de bevolking voorgelegd.
-De verklaring van Barcelona is bij het merendeel van het publiek onbekend en werd ook niet voorgelegd.
-De hele EU-regentenkliek is niet verkozen, maar stelt zichzelf aan.
-'Foute gedachten' kunnen door de EU bestraft worden met een Berufsverbot.
-De EU heeft zichzelf de bevoegdheid gegeven 'foute' journalisten te censureren.
-Ook Nederland staat onder EU curatele.

Het is zo klaar als een klontje dat de EU een dictatuur is, het heeft er alle kenmerken van en 'if it walks like a dog, talks like a dog and looks like one, then... it probably is one'

Alle oproepen van de laatste tijd tot een referendum onderstrepen dan ook slechts de hulpeloosheid van de burgers. Het is een achterhoedegevecht. Er zijn maar drie manieren waarop een dictatuur ten val komt;
1-Massale protesten; oranjerevolutie, rozenrevolutie.
2-Gewelddadige opstand; Franse revolutie, Russische revolutie.(eventueel met buitenlandse hulp)

In Nederland met zijn toetsenbordhelden en boerzoektvrouwkijkers lijken deze twee opties uitgesloten. Gelukkig is er nog een derde mogelijkheid;
3-De moloch stort in onder zijn eigen gewicht; Sovjet-Unie.

Op optie drie is dan ook mijn hoop gevestigd. Laat de EU maar zichzelf voorbij marcheren, laat ze maar denken dat ze groter zijn dan ze kunnen. Hopelijk zal dan blijken dat de reus op lemen voeten staat.

zie ook:
'De euro is helemaal niet goed voor onze welvaart', Pepijn van Houwelingen
De EU-discussie gaat langzaam naar een climax, A7
http://www.artikel7.nu/europa/de-eu-discussie-gaat-langzaam-naar-een-climax.html#comment-64967
Referendum bittere noodzaak, Laurence Stassen
EU-referendum nodig, Sassen van Elsloo
Onherroepelijk richting een federale unie. Ook wij eisen een referendum!, Thierry Baudet cs.
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/26/ook-wij-eisen-een-referendum/
'Europese elite handelt in geest van dictators',Presseurope
Waar het referendum echt over moet gaan, Niemoller
Moderne burger wil referendum, Leon de Winter
Alex Sassen van Elsloo SLOOPT de EU, GS
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/01/alex_van_sassen_elsloo_ontmask.html#more
 Burgerinitiatief referendum uittreding Europese Unie, van der Stoep
Lega Nord wil referendum over euro

Geen opmerkingen:

Een reactie posten