woensdag 22 augustus 2012

De kruistochten

Een korte serie; deel II

Als je een debat voert met mensen, die weinig van de islam weten, maar beweren dat wel te doen dan komen regelmatig een aantal punten terug:
-Al-Andalus was een multicultureel paradijs, waar christenen, joden en moslims vreedzaam samenleefden.
-De islam is dan misschien gewelddadig, maar pfoe die christenen konden er ook wat van; kruistochten.
-Zonder de islam was het westen tijdens de donkere middeleeuwen al zijn kennis kwijtgeraakt. Wees de islam maar dankbaar voor wiskunde, algebra, medische kennis.

Ik - niet ik, maar de aangehaalde auteurs - zal dat in deze serie trachten te ontkrachten.
De kruistochten: de feiten- deel 1

Islamitische radicalen noemen westerlingen graag ‘kruisvaarders’, waarmee zij willen herinneren aan de donkere Middeleeuwen toen duizenden christenen onder het teken van het kruis dood en verderf zaaiden. De Amerikaanse katholiek Robert Spencer, kenner van de islam, probeert dat beeld al jaren recht te zetten.
De Waarheid over de Kruistochten en de Islamitische Jihad

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center en de Pentagon in de Verenigde Staten horen we regelmatig zogenaamde “deskundigen” uitleggen dat met name de middeleeuwse Kruistochten en het Westerse imperialisme de oorzaak zijn voor de diepgewortelde haat van islamisten en jihadisten tegenover het vrije Westen.
Gezien de historische expansiedrift en de gewelddadige geschiedenis van de islam sinds de oorsprong in de 7e eeuw (571-632 n. Chr.), is deze stelling met enig gezond verstand nauwelijks te verdedigen.

Sommigen gaan zelfs zover om te beweren dat “de Kruistochten één van de directe oorzaken zijn die geleid hebben tot het Midden Oosten conflict van vandaag.” [Karen Armstrong] Door dit te beweren wordt er niet alleen onrecht gedaan aan de historische feiten, maar wordt de islam ook nog eens verheerlijkt en geromantiseerd als een vredelievende godsdienst die geen enkel kwaads in zin had, maar slachtoffer is geworden van een christelijk complot. Waarmee tegelijkertijd de directe bewijzen vanuit de Koran en invloeden uit de Islamitische traditie wat betreft de haat tegenover niet-gelovigen (Joden en Christenen) en het verspreiden van de islam door middel van de jihad gemarginaliseerd worden door deze zogenaamde “deskundigen.”
via http://www.crethiplethi.com/de-waarheid-over-de-kruistochten-en-de-islamitische-jihad/global-islam/2010/

Islamitische kruistochten

Enkele Westerlingen weten dat de moslims hun eigen kruistochten buiten Arabië lanceerden twee jaar na Mohammeds dood aan koorts in 632 na Christus. Het eerste deel van dit artikel beantwoordt drie vragen over de eerste moslimkruistochten. In dit artikel betekent het woord kruistocht een heilige strijd of djihaad. Het wordt gebruikt als tegenwicht op de voortdurende moslimbeschuldiging dat alleen de Europeanen kruistochten begonnen. Moslims lijken te vergeten dat zij hun eigen kruistochten hadden, gedurende enkele eeuwen voor de Europeanen hun kruistochten begonnen als verdediging tegen de islamitische expansie.
via http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/kingdomofheaven.htm

Joost Niemoller interviewt Hans Jansen

-Wat was de aanleiding om dit boek te schrijven over de kruisvaarders?
“Ik had in 2007-2008 met de jongerenimam Abdul-Jabbar van der Ven dat boek Bombrieven geschreven, en toen had hij me steeds maar tuk over de kruistochten. De kruisvaarders hadden in Jeruzalem zoveel moslims vermoord dat het bloed tot de knieën stond. Een onwaarschijnlijk verhaal natuurlijk, maar ik wist er niks van. Toen heb ik daar met mijn uitgever over gepraat, en die zei: daar gaan we achterheen. Ook als ik wel eens een lezing gaf in het land, kwamen de mensen altijd aan met de kruistochten, onder het mom wat waren wij toen vreselijk slecht. Ik geef nog een paar uur les op een HBO. Zodra het woord ‘Jihad’ valt, beginnen ze allemaal ‘kruistochten!’ te roepen. Dat is er zo ingeramd. Die kruisvaarders waren geen lieverdjes, maar het waren geen bloeddorstige idioten. Je hoort er de raarste dingen over. In de Wikipedia staat dat ze er ‘uit verveling’ aan waren begonnen.”
via http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/11/hans-jansen-kruistochten-waren-het-bewijs-slechtheid-christendom-0

De kruistochten; christelijke ondernemingen?

In tegenstelling tot wat men zowat overal lezen kan, waren de kruistochten geen razende expedities van een agressief vasteland door het Christendom geïnspireerd. Integendeel : gedurende vele eeuwen had Europa het te verduren gekregen door invallen en verschillende barbaarse indringers, in de pejoratieve betekenis van het woord : zonder enig ontzag vernielende. Men vermoordde, men plunderde, men stak in brand, men verkrachtte. Wanneer er niet voldoende vrouwen beschikbaar waren om de ongebreidelde driften op zoek naar grove sensaties te bevredigen, greep men naar jonge knapen en zelfs naar huisdieren of vee. Wie was daar verantwoordelijk voor ? Na de invasies van germaanse horden, waaronder de Vandalen een faam hebben opgebouwd die de eeuwen trotseerde, kwamen deze van de Hunnen, de Vikings en de Saracenen. Dat waren geen brave jongens, maar bloeddorstige en brutale ontspoorden, zonder enige voorkomendheid met de evenmens, noch respect voor geestelijke of materiële goederen. Al wat zich op hun weg bevond, was onderworpen aan hun egocentrisch en krimineel goeddunken.
De Europese bevolking had er uiteindelijk genoeg van. Er was een consensus ontstaan over de rechtmatige zelfverdediging : deze zou niet enkel vertaald worden in het opgeheven schild, maar ook in het preventief optreden tegen nieuwe agressies. Er werden dus gemeenschappelijke expedities met ontradend karakter in de richting van het Oosten op touw gezet. Zij hadden tot eerste doel de pelgrims naar het heilig Land te beschermen. Vandaar ook dat geleiden van soldaten-monniken de karavanen vergezelden. Er dient geweten dat de Kruisorden een parallel bestaan hebben gehad ten opzichte van de kruistochten. Naast een defensieve functie hadden zij eveneens een onthaalfunctie en een geestelijke almoezeniersfunctie waarvan alle bewoners van Palestina zonder enige uitzondering konden genieten.
  
Met de bedoeling de Christenen van elke onderdrukking in het door de ruiters van Allah bezette Jeruzalem te ontzetten, zijn de kruisvaarders afkomstig uit verschillende naties en opgesplitst in kleine bevrijdingslegers er uiteindelijk in geslaagd een groot gedeelte van de Levant te veroveren. Terwijl zij aldaar oorlog voerden, waren de Muzelmannen er natuurlijk toe genoopt, te verzaken aan hun geregelde strooptochten in Europa. Aldus zijn de kruistochten tegelijkertijd bevrijdende en preventieve expedities geweest. Daardoor heeft ons vasteland voldoende vrede van buitenuit gekend om een buitengewone culturele ontwikkeling van binnenuit mogelijk te maken.
via http://users.skynet.be/histcult/kruistochten.htm

Hans Jansen op Hoeiboei

De historici Emmet Scott en John O’Neill schrijven bovendien allerlei ontwikkelingen in het Europa van die tijd toe aan islamitische voorbeelden en invloed. De islamitische Jihad wordt op z’n Europees vertaald in ‘Heilige Oorlog’ en ‘Kruistochten’, het islamitische kalifaat wordt door een aantal Pausen vertaald in aanspraken op wereldlijke macht over de hele Westerse christenheid en over alle christelijke vorstenhuizen, en ook voor de katholieke Inquisitie zijn islamitische precedenten te vinden die de politiek correct geschoolde moderne lezer zijn wenkbrauwen zal laten fronsen. Dat heeft hij op school niet gehad.
http://hoeiboei.blogspot.nl/2012/08/mohammed-en-karel-de-grote.html 

'Tegen de vervloeking van de nagedachtenis aan de kruistochten.' 1 De historicus Tyerman aan het woord

Het is geen toeval dat de prachtige trilogie van Sir Steven Runciman, de bijbel van de geschiedschrijving over de kruistochten, voorgeschreven door de universiteiten van de halve wereld, gepubliceerd werd in de jaren van de dekolonisatie van het Midden-Oosten. In die tijd werd het schuldgevoel een uitstekende brandstof ook bij het schrijven over de kruistochten en vestigde zich in de westerse verbeeldingswereld een literatuur die vijandig stond tegenover deze hele historische epos.
http://www.vrijechroniqueurs.nl/tegen-de-vervloeking-van-de-nagedachtenis-aan-de-kruistochten-1-de-historicus-tyerman-aan-het-woord/

Historie: 1400 jaar islamitische expansie, islamitisch imperialisme en islamitische slavenhandel

Na bijna 470 jaar islamitische expansie d.m.v. het zwaard (632 na Chr. tot 1099 na Chr.) beginnen twee eeuwen van christelijke kruistochten. Daarna gaat de Jihad gewoon verder – tot op de dag van vandaag. Het is dus heel duidelijk: De islam was vanaf het begin een enorme bedreiging voor Europa (en de wereld). De islam heeft zich uitsluitend verbreid door oorlog, genocide, slavernij en gedwongen islamisering, van Spanje tot Indonesië, van Mali tot Oezbekistan. In onderstaande opsomming gaat het er niet om ideële missers van pausen en koningen of wreedheden van kruisridders en pogroms op Joden etc. te rechtvaardigen. Dat werd al honderden keren uitgewerkt. Veelmeer wordt hier bewezen: De kruistochten waren een legitieme reactie op de moorddadige islamitische agressie tegen Europa. De reden, dat wij Europeanen voortdurend met deze oorlogen om de oren worden geslagen, is gelegen in het feit dat ons schuldgevoelen moeten worden aangepraat
http://ejbron.wordpress.com/2012/08/16/historie-1400-jaar-islamitische-expansie-islamitisch-imperialisme-en-islamitische-slavenhandel/

Ibn Warraq: “Over de islam en de kruistochten”

Als ik kritiek heb op de misdaden die door het islamitische extremisme werden geïnspireerd, word ik vaak onderbroken met de opmerking dat het christendom zich vroeger ook schuldig gemaakt heeft aan zulk misbruik.
Dat het christendom in het verleden intolerant is geweest, maakt de kritiek op de huidige islam echter niet minder geldig. Bovendien is de islamitische intolerantie een direct gevaar, terwijl de christelijke intolerantie in de regel een historisch fenomeen en niet langer een bedreiging voor de mensheid is. En de misdaden van de christenheid werden door de christenen zelf gedocumenteerd – in sterke tegenstelling tot ons politiek correcte klimaat, waarin velen, vooral moslims, niet van plan zijn de islam te bekritiseren.

De onthoofden van Otranto en de kruistochten in zes kaarten

Het gaat mij voornamelijk om die zes kaarten.  Die geven namelijk haarfijn aan waar die kruistochten een reactie op waren:
http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/de_onthoofden_van_otranto_en_de_kruistochten_in_zes_kaarten/

 De Syrië-gangers en de kruisvaarders

De schrijfstijl van Hans Jansen is uniek. Het hier aanbevolen boek, Op, op ten strijde, Jeruzalem bevrijden. Het ware verhaal van de kruisvaarders, is om die reden wat minder geschikt als presentje voor uw niet-academische vrienden. Het is weer wel een zeer geschikt geschenk voor gelovige academici, maar daar zijn er steeds minder van. Vanwege de bijzondere ontwikkelingen rond Syrië wijd ik hier een stuk aan dit boek, ondanks dat het al bijna twee jaar geleden verschenen is.
http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/de_syrie-gangers_en_de_kruisvaarders/


De kruistochten waren een legitiem antwoord op eeuwenlange oorlogvoering (jihad) tegen Europa door de islam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten