woensdag 29 augustus 2012

Hee lul

De volkskrant is een oooooontzeeeettende KUTkrant (Update Sofie Peeters II)

En Anton Abraham is een nog grotere lul.  Die dan wel weer goed in de volkskrant past.

Ik druk me wat grof uit en dat is misschien niet lief, maar ik ben werkelijk woest. Abraham verwoordt het allemaal heel beschaafd en eloquent en komt met mooie volzinnen als: Wat al die mannen en vrouwen werkelijk verder kan brengen, is namelijk iets ingewikkelder: het deconstrueren van de mechanismes die schuilgaan achter het alledaagse seksisme dat vrouwen in Nederland meemaken.

Dat prachtige verfijnde verhullende taalgebruik dat in wezen helemaal niets zegt is de eindconclusie in zijn brabbelverhaal. Wel mijnheer Abraham, het is heel simpel. Het mechanisme is de islam en de seksuele jihad die zij predikt tegen ongelovige vrouwen. Of u het nu leuk vindt of niet. En ja ik ben het met u eens dat we dat moeten deconstrueren. Compleet en totaal tot er geen islam meer over is. Maar dat bedoelt u niet met uw verregaande kwalijke vaagheid zoals u die debiteert in bovenstaande nietszeggendheid in een lege huls. Mij imponeert u niet door onder uw stukje te laten weten dat u literatuurwetenschapper bent. Ik ben hooguit onder de indruk van zoveel duivelse onwetendheid. En dat u meent mede te moeten delen dat u in Amsterdam-Oost woont, zegt me nog minder. Hooguit dat u uw ogen in uw broekzak heeft. Ik heb zelf tien jaar in die multiculturele afvalbak gewoond.

Beste lezer, als u het opiniestuk in de volkskrant niet gelezen heeft zult u zich wel afvragen waar dit over gaat. Dus voor ik vervolg zal ik een korte inleiding geven over wat er aan vooraf ging. Een tijdje terug verscheen er een documentaire van Sofie Peeters: "Femme de la Rue"  In het artikel dat ik daar aan wijdde, voorspelde ik al dat het een storm van discussie zou doen opwaaien en dat heeft het gedaan en dat gaat door tot op de dag van vandaag. (naar een aantal van die discussiestukken vindt u verwijzingen onder mijn artikel) En ik bracht hulde aan Sofie Peeters daarvoor. Níet voor haar conclusies en hoe zij op de situatie reageerde.

Afgelopen week verscheen er in de volkskrant een zoveelste artikel van Sarah Sluimer: Doe iets voor dat meisje dat omsingeld wordt door een groep hijgerige kerels. 
En als verklaring van het gedrag noemt ze:
"Daar zijn talloze verklaringen voor. Van seksuele voorlichting verstoken opvoeding, machocultuur, geen sterke vrouwen in de omgeving, underdog, sociale achterstand, hormonen. Allemaal argumenten die verklaren waarom het is zoals het is."
In het hele stuk komt niet één keer de vrouwonvriendelijkheid van de islam voor en ook in geen van de comments wordt het genoemd. Misschien is het een verboden woord bij de volkskrant, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Mevrouw Sluimer ik kan u garanderen dat zolang men weigert het beestje bij de naam te noemen, zolang men weigert te erkennen dat de islam het monster is, zólang mevrouw Sluimer zal dit probleem niet opgelost worden maar alleen maar verergeren. Massale aanrandingen en epidemies van verkrachtingen zullen spoedig volgen. Sluimer lekker verder.

Sarah Sluimer haakte aan bij Sofie Peeters en beaamde de ervaringen die zij had, maar dan in Amsterdam-Oost. Zo ver zo goed. Het moet bekend worden en mag niet onder het tapijt geschoven, want dan wordt het achterliggende probleem nooit bespreekbaar. Misschien valt hen hun naïviteit kwalijk te nemen. Maar die naïviteit kan niet veranderen als er geen open discussie over gevoerd kan worden. En in tegenstelling tot deze dames, die daar in mijn ogen een poging toe doen, denkt Abraham de boodschapsters af te moeten schieten en verklaart hij de hoogopgeleide autochtone man tot schuldige. Met één pennestreek veegt deze 'wetenschapper' het probleem van tafel. Niks aan de hand, doorlopen. Kennelijk is hij onbekend met de vele onderzoeken en statistieken die uitwijzen dat islamieten gigantisch oververtegenwoordigd zijn in allerhande misdaadcijfers en ook en in het bijzonder als het om verkrachting gaat. In de Scandinavische landen hebben ze een aandeel tussen de 90 en 100%, terwijl ze maar een paar procent van de bevolking uitmaken. (Zweden; tussen de 30.000 en 60.000 verkrachtingen per jaar)

Anton Abraham reageert op het stuk van Sluimer:
'De allochtoon is niet de enige die vrouwen vernedert'
Op 24 augustus schreef programmamaker Sarah Sluimer een stuk over het 'leger allochtone observanten' in Amsterdam-Oost die haar al bang kunnen maken met hun blik,
Nee lul, ze beschrijft hoe ze aan der zitten:  Een aai over mijn wang, een kneepje in mijn kont. Zelfs een vluchtige aanranding om half een 's nachts,
Nee lul, ze is bang omdat: Hun gebrek aan respect voor mijn persoonlijke ruimte en mijn individualiteit gecombineerd met hun potentiële fysieke kracht maakt dat ik zeer regelmatig bang ben.
Nee lul, zelfs ik, een niet bang uitgevallen man van 1.92 en 85 kilo, voel me zo af en toe niet helemaal op mijn gemak om maar eens een understatement uit de kast te trekken.
Jammer genoeg heeft Sluimers stuk meer te maken met een onterechte verheerlijking van haar eigen academische middenklassencultuur ten nadele van Marokkanen, dan met feminisme.
Nee lul, helemaal nergens blijkt een onterechte verheerlijking van haar eigen academische middenklassecultuur(ik schijt op je tussen-n, pannekoek). Jij moet zonodig vermelden dat je literatuurwetenschapper bent. Ik zeg toch ook niet dat ik timmer-ermaaroplosdenkiksomsmaardatdoeikniet-man ben, gekkie. Zij noch ik staan ons helemaal nergens op voor. Dat zuig je uit je grote literatuurwetenschappelijke duim, omdat het je wel goed uitkomt om je lastercampagne te ondersteunen.
Hee lul, waarom mogen we niks ten nadele van Marokkanen zeggen? Als iets een nadeel is dan is het een verwijtbare leugen om dat niet als zodanig te benoemen.
Hee lul, leugenaar. Je hebt best wel een hele kromme zin geconstrueerd voor een literatuurwetenschapper. Want waarvandaan komt dat 'feminisme' in ene uit de lucht vallen? Ow dat had je nodig voor de rest van je betoog, maar Sluimer heeft dat niet in der mond genomen. Je bent bezig een zooitje eigen vooringenomen aannames aan elkaar te plakken.
Een andere manier waarop degene die aan de top van de voedselketen staat, in dit geval de zogenoemde autochtone man, zijn positie kan behouden is simpelweg de aandacht afleiden. Wie maar vaak genoeg de vinger wijst naar een ander, creëert ruimte voor zichzelf om rustig door te kunnen gaan met zijn bezigheden. Enter De Allochtoon.
Nee lul, ik verzin niet elke dag een nieuwe allochtone klootzak, omdat ik een klootzak ben. Ik zit niet ongevraagd aan vrouwen, ik scheld ze niet uit, ik achtervolg ze niet en ik rand ze al helemaal niet aan en verkracht ze. Ik weet niet hoe je het in je lamlendige hoofd haalt om dergelijk gedrag te vergelijken met het vermeende mannelijke in de weg staan van de vrouwelijke carriere of iets dergelijks vaags waar je het twee alinea-s lang over hebt. En als dat laatste al waar zou zijn. Dan zijn dat twee onafhankelijke problemen.
Hee lul, als ik als goed opgeleide autochtoon die de timmerman uithangt al een glazen plafond gebouwd zou hebben geeft dat helemaal niemand het recht om de permanente seksuele jihad van de islamiet maar goed te praten.
de zogenoemde autochtone man, zijn positie kan behouden is simpelweg de aandacht afleiden. Wie maar vaak genoeg de vinger wijst naar een ander, creëert ruimte voor zichzelf om rustig door te kunnen gaan met zijn bezigheden
Hee lul, van welke gore vunzigheden beticht je me hier eigenlijk. Wat is er mis met mijn bezigheden?
Uw standpunt legitimeert een veel groter seksisme, geïnstitutionaliseerd en uitgeoefend door De Autochtoon, dat in het zadel gehouden wordt door de aandacht te verleggen naar marginale groepen.
Nee lul, Nee lul, Nee lul, Nee lul, etc.
Hee klootzak, die vrouwen zijn oprecht bang. In haar wanhoop roept ze de overheid op haar te beschermen, wat toch de taak van die overheid zou moeten zijn. In plaats van het voor deze dames op te nemen, geef je ze een trap na: stel je niet aan zeg je eigenlijk.
Hee lul, Had je dit eigenlijk uberhaupt wel gelezen?
Want wees nou eens eerlijk: vrouwen en mannen die zich niet langer volledig veilig voelen op de plek waar ze leven? Dat kan onmogelijk worden vergoelijkt.
En dat is precies wat Abraham doet. En dat is hem nog niet genoeg. Nee, hij geeft mij er de schuld van.

Wat een schandalige flauwekul en een grove belediging.
Hee Anton, als je me werkelijk eens van dichtbij mee wilt maken als ik me als islamiet gedraag: 06-12345678, want ik denk niet dat ik me tegenover jou in kan houden.

LUL

En van Sohane Benziane, of zullen we der Benzine noemen, heb je zeker ook nooit gehoord. Dit is waar de islam toe leidt: http://en.wikipedia.org/wiki/Sohane_Benziane

Joost Niemoller:  Ikke man. Jij vrouw. Ik jou pakken.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/08/ikke-man-jij-vrouw-ik-jou-pakken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten