zaterdag 22 oktober 2011

Discriminatie moet (kunnen).

En gebeurt dan ook regelmatig: Homo’s, lesbiennes en joden worden steeds vaker onze steden uitgepest. Voornamelijk blanke blonde vrouwen worden voor hoer uitgemaakt op onze straten en verkracht.  En voornamelijk blanken en bejaarden zijn het slachtoffer van roofovervallen en berovingen. Zelfs rouwstoeten van autochtonen worden aangevallen. En steeds vaker worden mannen en vrouwen gescheiden.  Vreemd genoeg zijn het de daders  die zich gediscrimineerd voelen. Diezelfde daders die voortvarend bezig zijn complete wijken etnisch te zuiveren.

 Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Maar dat hoeft geen verbazing te wekken na jaren van omgekeerde (positieve)  discriminatie. Of is het racisme? 
 
Racisme en discriminatie. Het ligt zo dicht tegen elkaar aan dat de online Van Dale er dit over zegt: dis·cri·mi·na·tie de; v het maken van ongeoorloofd onderscheid: rassendiscriminatie. Het ligt zo dicht tegen elkaar aan dat het zelfs één woord is. 
Dat lijkt me wel heel kort door de bocht. En wie bepaalt er wat ongeoorloofd is? 

Wikipedia  is al een stuk genuanceerder: Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid". De betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". 

 In artikel 1 staat: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen als gelijke behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond ook is niet toegestaan."   

Fortuyn: 
Tien jaar geleden pleitte Pim Fortuyn er al voor om dit artikel uit de Grondwet te schrappen, omdat hij vond dat dit in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Dat leidde tot heftige reacties en kwam hem op een breuk met zijn toenmalige partij Leefbaar Nederland te staan.

Fortuyn haalde een aan Voltaire toegeschreven citaat aan: "Ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten." Daarna vervolgde hij met: "Ik ben ook voor afschaffen van dat rare Grondwetsartikel: gij zult niet discrimineren. Prachtig. Maar als dat betekent dat mensen geen discriminerende opmerkingen meer mogen maken, en die maak je in dit land nogal snel, dan zeg ik: dit is niet goed. Laat mensen die opmerkingen maar maken.

In augustus 2001 citeerde het Rotterdams Dagblad hem onder andere als volgt: "Ik ben ook voor een ‘koude oorlog’ met de islam. De islam zie ik als een buitengewone bedreiging, als een ons vijandige samenleving." Verschillende organisaties dienden vanwege deze uitspraak een aanklacht tegen hem in op grond van Nederlandse anti-discriminatiewetten. Op 1 september werd uit zijn mond opgetekend: "Je moet de moskeeën zien als mantelorganisaties..in de moskeeën worden martelaars gefokt" en in een kersttoespraak sprak hij uit: "Ik wens iedereen die denkt dat het wel zal meevallen met de agressie van de islam veel sterkte. Zalig zij[n] de onnozelen van geest." 
“Als u dat zegt discrimineert u.” 
 http://www.youtube.com/watch?v=deTKmGGZPWc&feature=related 

Wilders: 
Ook Wilders wil art 1 schrappen. 
Onafhankelijk Kamerlid Geert Wilders zegt in zijn verkiezingsprogramma 'Klare Wijn' dat artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt, moet worden vervangen door een artikel waarin staat dat de joods-christelijke en humanistische traditie de dominante cultuur is in Nederland. Elsevier, dinsdag 21 maart 2006 
en NOS, dinsdag 21 maart2006

 "Gerechtvaardigde onderscheiden worden op de grote hoop van 'discriminatie' gegooid. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld." Trouw, 21/03/06

 De grote blonde leider heeft een goede reden voor het schrappen van Artikel 1. Door het artikel zou het niet mogelijk zijn “om problemen te benoemen en indien nodig een gerechtvaardigd onderscheid te maken”. Als dat betekent dat we onder meer homo-discriminatie niet langer accepteren van gelovigen omdat het op religieuze gronden gebaseerd is, dan ben ik voor. Het uit pragmatische overwegingen tolereren van intolerantie heeft meer met waanzinnige naïviteit dan met godsdienstvrijheid te maken.
Geert Wilders wil zijn achterban het vertrouwen in de rechtsstaat teruggeven en denkt daarvoor onder andere korte metten te moeten maken met Artikel 1. Daar is niets onrechtsstatelijks aan. In tegendeel: mocht hij erin slagen daarmee het Nederlandse veiligheidsgevoel terug te winnen, dan vaart het gezag van de rechtsstaat daar wel bij. (aldus Rob Goossens in dagelijksestandaard 4 juli, 2011 ) 

Geert Wilders: 
Stating my views on Islam has brought me to court on charges of "group insult" and incitement to racial hatred. I am being tried for voicing opinions that I—and my constituents—consider to be the truth. I am being tried for challenging the views that the ruling establishment wants to impose on us as the truth. 
When I stand before my judges I do so in defense of free speech and human liberty. I should be acquitted. My trial in Amsterdam is not about me, but about freedom of speech in Europe. 
Former Soviet dissident Vladimir Bukovsky has previously referred to the European Union as the "EUSSR." One of his arguments is that in the EU, as in the former USSR, there is no freedom of speech. 
 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704409004576146332536459942.html 

Artikel 1.
(die rare gesubsidieerde organisatie bedoel ik in dit geval)


Het voorstel de islam anders te behandelen dan andere religies is in strijd met het discriminatieverbod (artikel 1) op grond waarvan de overheid alle godsdiensten gelijk dient te behandelen”’ volgens deze linkse club: 
http://www.art1.nl/artikel/7706-Juridische_analyse_uitspraken_Wilders 
Oh ja?
En als het nou simpelweg eens  ‘anders’ ìs dan andere godsdiensten, of er zelfs in het geheel niet één is. Maar veeleer een totalitaire ideologie. Is het niet van belang dat eerst eens vast te stellen vooraleer conclusies te trekken? Zie oa. dit artikel van David Pinto in de volkskrant.  Mogen we het dan ook niet anders behandelen, moeten we het nazisme ook maar toestaan? En de onderdrukking van de vrouw, en de geweldsverheerlijking, en het minderwaardig verklaren van een ieder die geen aanhanger is? 

Maar dat deze club nog veel verder van het pad af is blijkt wel uit het volgende citaat uit het hierboven aangehaalde artikel: 
“Door zich bij herhaling zeer negatief uit te laten over de islam, creëert Wilders een buitengewoon negatief beeld van een religie en de mensen die de islam belijden of die ermee worden geassocieerd. Dit kan leiden tot discriminatie en krenking van menselijke waardigheid van moslims en tot angstgevoelens jegens hen.”

Misschien hebben deze mensen geen internet, geen televisie en geen telefoon en lezen ze nooit een krant, maar zoals ik in de eerste alinea van dit stuk betoog komt de discriminatie en het racisme van de andere kant. En het kostte echt niet veel moeite om met een paar voorbeeldjes op de proppen te komen. De media staan er dagelijks vol mee. Dan moet je wel last hebben van een grondige mentale evenwichtsstoornis om oorzaak en gevolg zo ridicuul om te draaien. 

Artikel 1(het artikel in dit geval), maar ook de vrijheid van godsdienst creëren een onzinnig taboe. Een schild waar strafbaren zich achter verstoppen en dankbaar misbruik van maken. 
Zelfs beledigen moet kunnen, er is in Nederland maar één die je niet mag beledigen en dat is de koningin. Christenen worden aan de lopende band beledigd. Toen de paus eens langskwam in mijn stad stond er op de spandoeken; paus raus. Kan allemaal. Ben ik het mee eens.
Oproepen tot geweld, dàt is de grens. Een imam die oproept om homo’s van gebouwen te gooien, die zou aangepakt moeten worden, maar gaat nu vrijuit. Een boek dat haatzaait en oproept tot geweld kan niet verboden worden. Dat is niet het hàndhaven van de wet zoals die zou moeten zijn, maar haar verkràchten.   

Je moet je hier afvragen of de islam wel recht heeft om te participeren in de vrijheid van religie. 
Ze wijzen de voorwaardes, waarop onze voorouders konden komen tot die vrijheid van religie en geweten, af. 
Door de doodstraf te stellen op apostasie, op godsdienstkritiek, door instrumentalisering van de vrouw, door het verkondigen van haat en geweld tegen anders- of niet gelovigen, door religieuze apartheid te eisen, door de democratie af te wijzen, door de rechtsstaat af te wijzen, door superioriteitswaan en rancunisme, door de eis van het dragen van religieuze kleding door niet religieus personeel, door een ongebreidelde agressie tegen alles wat niet islam is. (sprx) 

Dat wil zeggen: Wie in aanmerking wil komen voor het recht op godsdienstvrijheid moet zelf dit recht ook erkennen. De islam erkent de godsdienstvrijheid absoluut niet. (prodadam) 

De vrijspraak van Wilders bevestigt dat we vrijelijk onze kritiek over de islam mogen blijven spuien. Men zal wel blijven beweren dat we racist zijn met onze kritiek op de islam. Maar de enige echte racisten zijn juist degenen die de islam als enige religie van kritiek vrijgesteld willen zien. Filantroop - 23 juni 2011

Nahed Selim: 
Als gelovigen naar hartelust mogen discrimineren en haatzaaien, terwijl niet-gelovigen wel worden vervolgd, dan is er volgens Nahed Selim iets niet in orde met onze wetgeving. 

Met andere woorden: elke uiting van belediging is toegestaan als ze in verband met godsdienst kan worden gebracht. Daarmee heeft het OM religie boven de wet getild. Gelovigen kunnen dus nooit worden vervolgd wegens belediging van andere groepen, andere rassen en het andere geslacht, terwijl gewone burgers wel kunnen worden vervolgd. Dit is onacceptabel. De antidiscriminatiewet is zodoende zelf discriminerend. 

De rechtspraak in Nederland staat het imams toe dat ze haatzaaien. Ze kunnen niet vervolgd worden, in tegenstelling tot intellectuelen, kunstenaars, cartoonisten, columnisten, cabaretiers, politici en gewone burgers. Dit is de Nederlandse interpretatie van de vrijheid van godsdienst, als je de jurisprudentie erop naslaat. Op deze manier wordt de vrijheid van godsdienst een vrijbrief voor gelovigen; zij worden boven atheïsten geplaatst. 

Maar dat ìs toch discriminatie? 

De facto zit het in Nederland dus zo: de volgelingen van Mohammed, Allah of welke God dan ook, mogen naar hartelust discrimineren, beledigen en haatzaaien. Ze vallen nooit onder de bepalingen van de antidiscriminatiewet. Mensen die niet namens een god of een profeet spreken kunnen wel vervolgd worden. 

De vrijheid van godsdienst, aanvankelijk bedacht om discriminatie jegens andersgelovigen te voorkomen, is zelf verworden tot een legitimatie van discriminatie. Omwille van de gelijkheid van alle burgers voor de wet, de belangrijkste vereiste voor een rechtsstaat: schaf de antidiscriminatiewet af.  (vet door Fub)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten