dinsdag 5 juni 2012

Verkiezingsprogramma

Under construction:

 In het stukje We gaan bezuinigen, 03-05-2012 had ik al gezegd dat dat een voorloper van een verkiezingsprogramma was en dat dat later zou volgen. Dit is een eerste aanzet, die regelmatig bijgewerkt zal worden.

1- Artikel 1 moet uit de grondwet en vervangen worden door een veel absolutere vorm van vrijheid van meningsuiting. Zoals aan alles zitten daar wel restricties aan. Oproepen tot moord en geweld kunnen niet getolereerd worden. Een imam die oproept om homo's van flatgebouwen te gooien mag zich niet kunnen verschuilen achter artikel 1 noch achter de vrijheid van godsdienst. Het kan niet zo zijn dat deze artikelen een schild bieden, voor wat in de kern misdadig is, om zich achter te verschuilen. Een boek dat oproept om alle Joden, Christenen en Ongelovigen te vermoorden kan daar geen uitzondering op bedingen.

Waarom ik artikel 1 af wil schaffen heb ik eerder uitgelegd in dit artikel:
Discriminatie moet kunnen, 22-10-2011

2- Bezuinigen. We zullen wel moeten. We betalen nu 10.4 miljard euro rente per jaar en dat is absurd, onnodig en staatsgevaarlijk. En dat moet zo snel mogelijk opgelost worden.
In dit artikel We gaan bezuinigen, 03-05-2012 had ik al aangegeven hoe dat te doen. Dat zijn uitsluitend daadwerkelijke bezuinigingen en geen lastenverzwaringen, want daar wordt een economie niet beter van, maar daar wordt die door verstikt. Ook tast het geen zwakkeren en ouderen aan, maar het maakt wel hele korte metten met de multiculturele nachtmerrie en degenen die daar van profiteren.

Er staan vele punten in, die u ook als beleid verderop in dit verkiezingsprogramma aan zult treffen, want een belangrijke doelstelling van het programma is om tot een solide financieel beleid te komen en dan is bezuinigen een prioriteit. Het is geenszins noodzakelijk de verzorgingsstaat daar voor te slachtofferen. Ik weet wat het is om je rug te breken en je bedrijf te verliezen en jaren te moeten revalideren, ik zie ouderen om me heen die het moeilijk hebben. We hoeven slechts op te houden ons, ja ONS, geld de verkeerde kant uit te gooien en we zijn met gemak het rijkste land ter wereld. 

3- De islam. Het is een probleem. Het is een wereldwijd probleem. Van de zevenenvijftig moslimlanden in deze wereld leeft er geen één in vrede. En dat moeten we erkennen.  Anders worden we onder de voet gelopen. De motie Halsema moet dan ook onmiddellijk teruggedraaid worden. De islamisering is namelijk geen verzinsel, maar is zeer reëel. Hoe gevaarlijk de islam is, kunt u uitgebreid om u heen op dit blog lezen.

Ik hou niet van verbieden, maar denk dat in dit geval een uitzondering gerechtvaardigd is.
Wat gaan we er aan doen.
- verbied de islam
- verbied de koran
- verbied moskeeën
- verbied islamitische scholen

4- Remigratie
In 1950 zei Wilhelmina al dat ons land 'Vol" was toen er tien miljoen mensen woonden, en moedigde ze emigratie aan. Velen verdwenen dan ook richting Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Binnenkort leven er hier zeventien miljoen mensen. Terwijl we goed opgeleide autochtonen aanmoedigden te vertrekken, haalden we onbekwame analfabeten binnen. Er is een tekort aan woningen, aan banen, parkeerplaatsen, we staan in de file, het complete sociale- zorg- en pensioenstelsel staat onder druk.

De criminaliteitscijfers, schooluitval en werkloosheid rijzen de pan uit. De vergrijzing gaan ze niet oplossen, ze worden zelf ook oud. Verzorgen zullen ze ons niet, want wij zijn onrein en te vies om aan te pakken. En het leidt zeker niet tot de gewenste kennis-economie om door honderden jaren inteelt genetisch gemodificeerden te importeren.

Ik heb het over 'Remigratie'. Niet over deportatie en al helemaal niet over gaskamers. Niet over treinen naar het Oosten, maar over vliegtuigen naar het Zuiden. Laat daar geen misverstand over bestaan. Ik denk dat het humaan is om mensen, die hier overduidelijk niet kunnen aarden, geen enkele kans maken zelfs, op een fatsoenlijke wijze ergens anders te huisvesten, waar ze meer op hun plaats zijn.
Niks tegen individuele mensen, maar zonder moslims geen islam en zonder Marokkanen geen Marokkanenprobleem

5- Immigratie STOP

6- Europa en de  EU
Ik ben Europeaan. Nederlander eigenlijk, Amsterdammer, van geboorte Zwollenaar. Ik kan daar niet zo veel aan doen. Ik vind dat prima. Het hangt er maar van af waar vandaan je naar me kijkt. Vanuit Azië gezien zal ik Europeaan zijn, vanaf Mars WereldBurger. Vanuit Duitsland een Hollander. Vanuit Rotterdam een Amsterdammer. Vanuit sommige Amsterdammers een Zwollenaar. Zo is het. Dat kunnen we niet ontkennen, en derhalve kunnen we daar ook niet tegen zijn. 

Al met al is het een mooi continent met een rijke historie. Menig continent kan daar jaloers op zijn. En handelscontracten en samenwerking zit ons -Hollanders- in het bloed. Het onszelf uitleveren aan een antidemocratisch instituut echter niet. Onze opstand tegen den Spanjaard begon om een tiende Penning. Heden ten dage is de belastingdruk vele malen hoger.

Europa is niet de EU en de EU is niet Europa. Europa is er al een tijdje, Europa is er nu en zal er -als er geen al te gekke dingen gebeuren- ook nog wel een tijdje blijven. Europa is een fysieke en geografisch entiteit, een gegeven. We kunnen het niet wegstemmen.
Dat is dan gelijk ook de overeenkomst met de EU. Die valt ook niet weg te stemmen. Van Rompuy, Barosso, en Ashton zijn niet verkozen. Rehn en Draghi ook niet. Papademos en Monti werden door de EU aangesteld in Griekenland en Italië zonder verkiezingen. We hebben wel verkiezingen voor het EU-parlement, maar die mogen nog niet eens een wetsvoorstel indienen. Dat is voorbehouden aan de niet verkozen commissie. Het Franse en Nederlandse referendum werd genegeerd en het Ierse moest net zo lang over tot ze ja stemden.

De EU is een dictatuur, en omdat ik voor Europa ben, ben ik dus tegen de EU !
Wij hebben NEE gestemd in 2005 !!! Toen heette het even later bij het verdrag van Lissabon dat dat geen grondwet was en dus wel ondertekend kon, want geen vlag en volkslied. Inmiddels is de 9e van Beethoven tot Europese 'hymne' verkozen en wappert de Europese vlag op het Amsterdamse stadhuis.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/07/europese_vlag_ruled_amsterdam.html#comments
NEE IS NEE !!!

7- De euro en de banken

1-Onder 'bezuinigen' staat al gemeld dat we 10.4 miljard euro rente per jaar betalen. Die rente betalen we aan banken. Private banken. Dat is een enorm bedrag. Wij betalen een relatief lage rente, Italië het land in Europa met de grootste staatschuld in Europa betaalt 6%, ruim over de 100 miljard per jaar. Elk land in Europa, bijna elk land op de hele wereld, heeft een staatschuld. De totale rentes die opgestreken worden zijn duizelingwekkende bedragen.

Iemand wordt hier stinkend rijk. Tegelijkertijd maant de EU ons om geld over te maken naar, jawel, banken. Zwakke banken met vastgoed, banken met staatsobligaties van zwakke landen, etc. etc. Nederland alleen al staat garant voor 1620 miljard (FD), grofweg vier maal onze huidige staatsschuld. Er gaat dus gewoon tweemaal heel veel geld naar private banken. Iemand wordt hier stinkend rijk!
 
Dit moet gestopt worden, dit is een misdadig systeem.


2-Allereerst moet gezegd dat de Nederlandse bank, in tegenstelling tot wat velen denken, niet van Nederland is.
http://www.hetknp.net/articles/viewarticle.php?id=927
Hetzelfde geldt voor de FED en de andere zogenaamde nationale banken. Deze banken hebben niet het beste belang voor van de landen die zij pretenderen te vertegenwoordigen.
Het enige en enkele doel van deze banken is de landen wier naam zij voeren zo ver en compleet mogelijk uit te zuigen, met u als betalende slaaf.

Een echte nationale bank onder supervisie van de overheid, zou de mogelijkheid hebben geld te scheppen, een monopolie wat bij die overheid zou dienen te liggen, wat nu niet het geval is. Een nationale bank zou , tijdelijk, de schulden van de staat kunnen financieren, desnoods tegen een 0-rente, die nationale bank zou immers geen winstoogmerk behoeven te hebben.

Nee, de geldschepping ligt bij private banken. Die kunnen met een onderpand van luttele procenten een veelvoud aan geld uitlenen, als ze dat doen aan een andere bank, kan diezelfde bank dat weer als onderpand opgeven en hetzelfde geintje nogmaals uithalen. Een fantastisch piramidespel, een ponzi-scheme avant la lettre.

Het is Wellink die er in de BIS (bank of international settlements) en het Bazel-akkoord voor gezorgd heeft dat die percentages pas in 2026 of 2029 (hou me ten goede) tot 7% verhoogd hoeven.
Twintig jaar na de ineenstorting van Lehman Brothers….

Het zijn die banken die nu door allerlei constructies, ESM ESFTGREDEFST *stotter, geld toegediend krijgen. Het zijn die banken, ABN-AMRO Wouter Bos 80 miljard, die ook de almaar oplopende rente op de staatsobligaties van de PIIGS in hun zak steken.

Maar ondanks dat moeten we ze redden, want anders zal de wereld vergaan.

Nou.
Laat em maar lekker vergaan dan, als ik maar zeker weet dat dit tuig net zo diep kopje onder gaat als ik! 

In Trouw wordt het nog eens fijntjes uit de doeken gedaan:
Voor politici geldt: eerst komen de banken, dan de moraal

In de door vermeende leugens en fact-checking gekenmerkte campagne, is de grootste onwaarheid een zaak die verzwegen wordt. De 150 miljard euro aan Nederlands belastinggeld dat via Europese noodfondsen en ECB-operaties gespendeerd wordt, zal de euro, de Nederlandse economie en de zuidelijke landen niet redden.

De steun redt enkel die partij die de euro-crisis veroorzaakt heeft: de banken. Dat is behalve onrechtvaardig, ook economisch onzinnig. Nederlandse politici zwijgen over de massale steun aan private banken die nu tot draconische overheidsbezuinigingen leidt. Voor politici geldt: eerst komen de banken, dan de moraal.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3311475/2012/09/05/Voor-politici-geldt-eerst-komen-de-banken-dan-de-moraal.dhtml
Arjo Klamer voorzag de problemen al in 2002
De euro is politiek. Om te beginnen: zijn invoering is een politieke beslissing geweest om een politiek probleem op te lossen. Toen in 1989 Duitsland na de hereniging te machtig dreigde te worden, wilde Frankrijk dat Duitsland een deel van zijn macht zou overdragen. Het zat Frankrijk altijd al dwars dat Duitsland zo'n machtige munt had en daaraan allerlei economische en politieke voordelen ontleende. Mitterrand wist het wel. Opgave van de mark was de prijs die Duitsland moest betalen voor de hereniging. De Duitse bondskanselier Kohl ging akkoord, ondanks de protesten van zijn centrale bankier. Daarmee was de weg vrij voor de euro.
De eurocraten troostten zich met de gedachte dat die verdere politieke unie wel afgedwongen zou worden als de euro eenmaal een feit was. Met andere woorden, de eurocraten zijn er steeds van uitgegaan dat de euro het instrument is om die verregaande politieke integratie af te dwingen.
lees verder  http://www.klamer.nl/articles/europe/weldra.php


8- Privatisering

Er moet een einde komen aan de golf van privatiseringen. De dienstverlening is verslechterd en de kosten zijn explosief gestegen. De gewenste marktwerking treedt niet op en leidt niet tot (kosten)efficientere bedrijfsvoering, integendeel. De zorgkosten zijn sinds 2000 verdubbeld. En hoe knettergek is het om marktwerking op het spoor te verwachten. Er is in Nederland helemaal geen ruimte om 3 of meer spoornetten naast elkaar aan te leggen, wat wel nodig zou zijn voor werkelijke concurrentie.

Deze uitverkoop van wat ooit van ons allemaal was en nu van een stelletje graaiers moet stoppen!
Burger slachtoffer van privatisering
http://www.gewoon-nieuws.nl/2012/04/burger-slachtoffer-van-privatisering/#.UDuqTaNr__c
We moeten ophouden met NL in de uitverkoop te zetten, je denkt toch niet dat de fransen hun kerncentrales zouden verkopen
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12457220/__Nederland__Gekke_Henkie_van_Europa__.html
http://moneycrisis.wordpress.com/2012/06/11/grootste-zwendel-van-de-eeuw/
http://www.nrcnext.nl/columnisten/2012/06/12/95-tot-100-procent/

Het vordert heel langzaam, maar beetje bij beetje....
Dus het wordt vervolgd ...


*
Geen stemrecht voor immigranten of 'gastarbeiders', die worden geacht weer te vertrekken en dienen dus niet mee te beslissen over de toekomst van ons land.
KvK afschaffen
antillen onafhankelijk verklaren.
rechters niet meer voor het leven benoemen
zakenbanken, nutsbanken splitsen, NL bank weer NL bank
Geen opmerkingen:

Een reactie posten