woensdag 11 juli 2012

En nu de oplossing van het probleem . . . .

Wat een mooi comment:

Het wordt tijd dat wij, dat zijn de beschaafde mensen, gaan werken aan de oplossing van het probleem. Overal waar vuiligheid zit daar gedijt het onrecht. Keert men een steen om dan zitten er beestjes die snel wegvluchten voor het zonlicht. Tilt men het dak van een moskee dan vluchten de moslims sneller weg dan Graaf Dracula voor het ochtendgloren. 

We weten dat de islam geen geloof is maar een vorm van misdaad...

En nu de oplossing van het probleem . . . .