zaterdag 8 september 2012

Islam en wetenschap, algebra en medische kennis

Een korte serie; deel III

Als je een debat voert met mensen die weinig van de islam weten, maar beweren dat wel te doen dan komen regelmatig een aantal punten terug.
-Al-Andalus was een multicultureel paradijs, waar christenen, joden en moslims vreedzaam samenleefden.
-De islam is dan misschien gewelddadig, maar pfoe die christenen konden er ook wat van; kruistochten
-Zonder de islam was het westen tijdens de donkere middeleeuwen al zijn kennis kwijtgeraakt. Wees de islam maar dankbaar voor  wiskunde, algebra, medische kennis.

Ik - niet ik maar de aangehaalde auteurs - zal dat in deze korte serie trachten te ontkrachten.


Al Andalus; deel I
De kruistochten; deel II
Islam en wetenschap, algebra en medische kennis; deel III

Dit is slechts een start van Deel III, omdat ik een stuk tegenkwam dat uitstekend aansluit bij wat ik tracht te betogen.

In his speech to the Muslim world in Cairo, President Barack Obama claimed: “As a student of history, I also know civilization’s debt to Islam. It was Islam — at places like Al-Azhar University — that carried the light of learning through so many centuries, paving the way for Europe’s Renaissance and Enlightenment. It was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra; our magnetic compass and tools of navigation; our mastery of pens and printing.”
Obama is not much of a “student of history” if he believes this. Almost every advance he attributes to the Muslims was due to someone else.
lees verder http://creepingsharia.wordpress.com/2012/09/06/debunking-obama-1001-islamic-inventions/

Er wordt overigens verwezen naar deze speech van Obama in Caïro http://fubarfubar.blogspot.nl/2012/08/cairo-obamas-idioterie.html

This letter was sent to Carly Fiorina, CEO of Hewlett Packard Corporation, in response to a speech given by her on September 26, 2001.
You state, "when other nations were afraid of ideas, this civilization thrived on them, and kept them alive. When censors threatened to wipe out knowledge from past civilizations, this civilization kept the knowledge alive, and passed it on to others." This is a very important issue you raise, and it goes to the heart of the matter of what Arab/Islamic civilization represents. I reviewed a book titled How Greek Science Passed to the Arabs, in which the author lists the significant translators and interpreters of Greek science. Of the 22 scholars listed, 20 were Assyrians, 1 was Persian and 1 an Arab. I state at the end of my review: "The salient conclusion which can be drawn from O'Leary's book is that Assyrians played a significant role in the shaping of the Islamic world via the Greek corpus of knowledge. If this is so, one must then ask the question, what happened to the Christian communities which made them lose this great intellectual enterprise which they had established. One can ask this same question of the Arabs. Sadly, O'Leary's book does not answer this question, and we must look elsewhere for the answer." I did not answer this question I posed in the review because it was not the place to answer it, but the answer is very clear, the Christian Assyrian community was drained of its population through forced conversion to Islam (by the Jizzya), and once the community had dwindled below a critical threshold, it ceased producing the scholars that were the intellectual driving force of the Islamic civilization, and that is when the so called "Golden Age of Islam" came to an end (about 850 A.D.).
lees verder http://www.ninevehsoft.com/fiorina.htm

Het artikel “Van algebra en Arabische cijfers” (DS 21/03/07) vereist een groot aantal factuele aanvullingen om die zaken in een vollediger historisch en wetenschappelijk perspectief te plaatsen. Terwijl het ontegensprekelijk is dat geleerden in de islamitische wereld veel Griekse werken “bewaard” en doorgegeven hebben aan het Westen moeten daarbij de volgende kanttekeningen geplaatst worden.
- Europa was geen wetenschappelijke woestijn want de meeste Griekse geschriften waren ook in Byzantium bewaard en ook vandaar werd het Westen beïnvloed. De meeste historici zijn het er nu over eens dat hun invloed ook een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in die overdracht.
- De eerste wetenschappers in de Islamwereld waren meestal Perzen, Christenen, Joden en zelfs Berbers die de Griekse werken eerst naar het Perzisch vertaald hadden om het daarna om te zetten tot de verplichte taal van de elite, het Arabisch. Men kan eigenlijk niet van Arabische noch van Islamitische wetenschappen praten maar wel over de Wetenschappen in de landen van de Islam. Dat is trouwens de originele titel van het boek van A.Youschkevitch, een van de grootste specialisten op dat gebied. Ook de term “Islamitische geleerden” is een niet terechte veralgemening voor die groep wetenschappers en daarenboven waren het dan nog meestal recente bekeerlingen die het niet zo nauw namen met hun nieuwe godsdienst.
- De “ontwikkeling” van de wetenschap in de Islamlanden is ook steeds beperkt gebleven zowel geografisch als in omvang want er was verre van een politieke eenheid. Zo zijn er een paar bloeiperioden geweest die per regio nooit meer dan een eeuw geduurd hebben. Wat echter wel in het oog springt is dat niettegenstaande de synthese van verscheidene ontwikkelingen uit andere regios er uiteindelijk relatief weinig originele ontdekkingen gedaan werden. En meestal kwam aan elke bloeiperiode een einde door het oplaaien van religieus integrisme.
lees verder http://lezersbrieven.wordpress.com/2007/03/26/2007-03-21-geef-aan-cesar-wat-aan-cesar-toekomt-maar-geen-euro-meer/

Bovenstaande vond ik onder een artikel van Fjordman
I know al-Guardian is not the best yardstick, but this article illustrates the kind of myths that have now penetrated deep into Western universities.
Soumaya Ghannoushi writes in yesterday’s al-Guardian about Europe’s Islamic self:
lees verder http://www.brusselsjournal.com/node/2100

Uit een uitgebreid essay van dezelfde Fjordman
Avicenna (Ibn Sina) was a Persian physician who continued the course set by al-Razi of mixing Greek, Indian, East Asian and Middle Eastern medical learning. His book The Canon of Medicine from the early eleventh century was a standard medical text for centuries. A striking number of the Muslims who did leave some imprint upon the history of science were Persians, who could tap into their proud pre-Islamic heritage. Historian Ibn Khaldun admitted that “It is strange that most of the learned among the Muslims who have excelled in the religious or intellectual sciences are non-Arabs with rare exceptions.”It is also interesting to notice that virtually all freethinkers and rationalists within the Islamic world, such as Avicenna or Farabi, were at odds with Islamic orthodoxy and were frequently harassed for this. Whatever discoveries they made were more in spite of Islam than because of Islam
lees verder http://gatesofvienna.blogspot.nl/2007/10/islam-christian-europe-and-greek.html 
 
Nog een uitgebreid essay van Fjordman over hetzelfde onderwerp
According to University of Columbia's Arabic and Islamic Studies Professor George Saliba, "Islamic science" virtually created the modern world. This is a bit odd, since Saliba has reviewed the work done by scholar Toby E. Huff, which concludes that Islamic countries largely failed in developing modern science. I have made a series of posts about this issue myself at Jihad Watch. These posts have also been translated to German, and I made a slightly longer essay about this available at the Gates of Vienna blog. I have also had the pleasure of reading Huff's book The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West, second edition. If anything, I believe he is sometimes too kind with the Islamic world.
http://www.jihadwatch.org/2007/11/fjordman-the-truth-about-islamic-science.html

Muslims 'saved' the work of Greek philosophers from destruction

The Arab transmission of the classics is a common and persistent myth that Arabic commentators such as Avicenna and Averroes 'saved' the work of Aristotle and other Greek philosophers from destruction. According to the myth, these works would otherwise have perished in the long European dark age between fifth and the tenth centuries. Thus the versions of Aristotle used in the West were translations from the Arabic, which came from the South West of Europe in the reconquest of Spain from the Muslims during the twelve and thirteenth centuries[24]. This is incorrect. It was actually the Byzantines in the East who saved the ancient learning of the Greeks in the original language, and the first Latin texts to be used were translation from the Greek, in the 12th century, rather than, in most cases, the Arabic, which were only used in default of these.
It is nevertheless true, and no myth, that the work of the Arabic commentators, particularly Averroes, had a profound influence on the scholastic philosophers of the Latin West in the thirteenth century. Aristotle's Greek is terse and very difficult to understand. The work of the Arabic commentators helped in explaining and clarifying Aristotle's dense and apparently obscure thought. Thus Western intellectual tradition owes a great debt to the Arabic scholars in terms of understanding Aristotle's thought. In terms of the texts, however, these would have survived had the Arabic commentators never existed.
http://wikiislam.net/wiki/Islam_and_Propaganda#Lying_is_Permitted_to_Further_the_Cause_of_IslamNatuurlijk heeft de islam wel dingen uitgevonden;
You forgot inventions like good old fashioned book burnings, a religion that kills for the crime of apostasy, kills its own children (now who else does that?) keeping women as property, suppressing freedom, slave traders, child marriages, child sex, beastiality, hair trigger riots for any imagined offense, and amputations with stonings. Whatever Satan has in his kitchen.

And above all: Islam invented Time Travel. Follow Islam and you are instantly back in the 7th Century.

Science and islam, by David Wood (filmpje)
http://www.liveleak.com/view?i=0e6_1346695544

In plaats van dingen te bewaren en over te geven of zelf uit te vinden, heeft islam er veel meer een handje van om cultuur en geschiedenis te vernietigen of te vervalsen
http://fubarfubar.blogspot.nl/2011/12/islam-cultuurvernietiging-en.html


Over de invloed van de Islam op de ontwikkeling van de wetenschap in het Westen
  • De eerste wetenschappers in de Islamwereld waren meestal Perzen, Christenen, Joden en zelfs Berbers die de Griekse werken eerst naar het Perzisch vertaald hadden om het daarna om te zetten tot de verplichte taal van de elite, het Arabisch. Men kan eigenlijk niet van Arabische noch van Islamitische wetenschappen praten maar wel over de Wetenschappen in de landen van de Islam. Dat is trouwens de originele titel van het boek van A.Youschkevitch, een van de grootste specialisten op dat gebied. Ook de term “Islamitische geleerden” is een niet terechte veralgemening voor die groep wetenschappers en daarenboven waren het dan nog meestal recente bekeerlingen die het niet zo nauw namen met hun nieuwe godsdienst.
http://lvb.net/item/4393

Professor Richard Dawkins embroiled in Twitter row over Muslim comments, Alice Philipson, The Telegraph, 8-8-2013

islam heeft de tijdmachine uitgevonden , Fubar, 23 augustus 2013
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten