woensdag 5 juni 2013

De hoogste tijd voor remigratie


En het zal wel moeten ook als we niet ten onder willen gaan als westerse samenleving. De meest hoogstaande en vrije beschaving die zich ooit op deze planeet ontwikkeld heeft. Onze verlichte en humane cultuur staat onder zware druk. We liggen onder dagelijks vuur van de islam. Deze veroveringsideologie van een immorele bedoeïn is al 1400 jaar in oorlog met alles en iedereen die zich niet onderwerpt.

Nederlandse moslims zijn alles behalve gematigd. Eerdere onderzoeken gaven al aan dat een meerderheid voor invoering van de sharia is en ook niet zoveel opheeft met democratie. Een meerderheid vindt het ook geoorloofd om geweld te gebruiken als de islam verdedigd moet worden en vindt het redelijk dat op afvalligheid de doodstraf staat, net als op belediging van de proleet. Het nieuwste onderzoek toont aan dat driekwart van de Nederlandse moslims de jihadische Syrië-gangers helden vindt, Volkskrant 28 mei.
Vergelijkbare onderzoeken in andere landen laten eenzelfde beeld zien.

We kunnen het ons niet langer veroorloven om een bedacht en verzonnen onderscheid tussen gematigde en radicale islam, en gematigde en extreme moslims te hanteren als de meerderheid ons feitelijk naar het leven staat. Het is een smoesje om maar niet de islam als geheel te hoeven veroordelen; "Er is ook vast wel iets goeds te vinden in de islam en er zijn vast ook wel gematigden." Die zijn er dan ondanks de islam en zijn eigenlijk 'slechte' moslims. Om het met de woorden van deze ex-moslim te zeggen:

Bosch Fawstin:
"The problem I have with many of these essentially non-Muslim Muslims, especially in the middle of this war being waged on us by their more consistent co-religionists, is that they give the enemy cover. They force us to play a game of Muslim Roulette since we can’t tell which Muslim is going to blow himself up until he does."   (1*

Nee, ik heb het niet over deportatie en ook niet over gaskamers, ook niet over een nuke op Mekka, de meest racistische apartheidsstad ter wereld, waar het voor niet-moslims verboden is om te komen. En al zou een kogel stukken goedkoper zijn, die kost slechts een paar centen. Nee, ik heb het over vredelievende doch dwingende maatregelen om hetzij te remigreren, hetzij de islam af te zweren. En dat mag wat kosten, want het levert een veelvoud op.
 
We zullen almaar toenemende problemen krijgen met de islam zolang zijn aanhang blijft groeien. Tegelijkertijd zullen die aanhangers hun almaar grotere onvrede steeds gewelddadiger uiten. Voor ons niet leuk en voor hen ook niet. De tragiek van de moslim is dat die een land ontvlucht verlaat en naar een land gaat waar die het beter denkt te zullen hebben en dan dat nieuwe land vervolgens tracht te veranderen in het land dat ie zojuist verlaten heeft. Dan lijkt de simpelste oplossing dat ze weer teruggaan naar het land waar de door hen gewenste staatsinrichting reeds een feit is. Het feit dat ze dat niet -vrijwillig- doen, geeft al aan dat ze hier om andere redenen zijn gekomen; uitkeringen en islamisering/kolonisatie. Dat iedereen een beter/rijker leven zoekt, begrijp ik volkomen, maar laat dan alstublieft dat thuis wat dat nou net in de weg staat; de islam. Ga anders maar terug.

Om verdere jihad, die uiteindelijk in een burgeroorlog zal resulteren, te voorkomen, wil ik het graag vreedzaam houden en het met de humane en verlichte methoden waar wij ons zo op voorstaan oplossen. En ik denk dat dat kan. Daar zijn wel maatregelen voor nodig. Maatregelen die oplopen qua strengheid en dwang al naargelang de te remigreren groep of persoon zich hardnekkiger verzet.

De maatregelen bestaan uit het financieel tegenwerken van de islam en zijn volgelingen (zonder moslims immers geen islam) en het financieel aanmoedigen van remigratie, maar ook uit een aantal niet-financiële aansporingen en het ontmoedigen van de islam in zijn algemeen. Het doel daarvan is dat men vrijwillig en vreedzaam terugkeert, of béter nog de islam verwerpt, want moslims zijn tenslotte zelf de grootste slachtoffers van deze morbide hersenspoeling.

1-Een onmiddellijke stop op islamitische immigratie.

2-Onmiddellijk geen passief en al helemaal geen actief stemrecht meer voor islamieten.

3-Een onmiddellijk verbod op de koran, omdat dat boek tot haat en geweld aanzet. (2*

4-Een onmiddellijke stop op de bouw van nieuwe moskeeën en onmiddellijke afbraak van bestaande.

5-Een onmiddellijke stop op de bouw van nieuwe islamitische scholen en sluiting van de reeds bestaande, evenals islamitische internaten (madrassa's). Wel moet er waarlijk godsdienstonderwijs (geschiedenis voldoet) gegeven worden over de islam waarin uitgelegd wordt voor welke gruwelen de islam verantwoordelijk is en toe oproept.

6-Een onmiddellijk verbod op halal.

7-Een onmiddellijk verbod op burka's, boerkini's en islamitische hoofddoeken.

8-Onmiddellijke uitzetting van alles wat zich imam noemt, haatpredikers die de rechtsstaat ondermijnen en aanzetten tot geweld kunnen we niet tolereren. Gevangenisstraf zou ook op zijn plaats zijn, maar kost ons nog meer geld, en deze mislukte grap heeft al lang genoeg geduurd.

9-Geen Nederlandse paspoorten voor islamieten en voor zover die wel uitgedeeld zijn, moeten die weer ingenomen worden. Onmiddellijk.

10-Afschaffen artikel 1 en artikel 6 (discriminatie en godsdienstvrijheid). Zie voor argumenten dit artikel: Discriminatie moet (kunnen). En vervang het door het Amerikaanse First Amendment. Onmiddellijk.

11-Bulgarije had een jaar of wat geleden ook een creatieve vreedzame oplossing gevonden. Dergelijke constructies bieden vast nog wel meer mogelijkheden. Denk aan de verplichte Marokkaanse naamgeving in Nederland. En het verplicht dienen in een vreemde krijgsmacht door elke Turk.

12-Een onmiddellijke stop op alle subsidies  voor integratieclubjes en alles wat daar maar enigszins naar ruikt.

13-Een stop op alle kinderbijslag, fokpremies voor islamieten om ons op demografische wijze te onderwerpen. U denk misschien dat kindertjes krijgen een vreedzame aangelegenheid is, maar dat ligt in dit geval toch echt even iets anders.

14-Een stop op het beschikbaar stellen van de sociale voorzieningen voor islamieten. En omdat ik redelijk wil blijven, moet er misschien een overgangsregeling komen voor hen die wel premies hebben afgedragen. Een optie zou zijn dat ze het afgedragen deel mee mogen nemen bij remigratie, bovenop de verdere regelingen die we daarvoor afspreken. Er bestaat al een remigratiewet (3* zie daarvoor hieronder), maar dat is een 'indewattenlegregeling'. Na acht jaar verblijf in Nederland kan men met pensioen onder de zon in een 'lageprijzenthuisland' gaan liggen uitrusten van de succesvolle financiële jihad.We hebben haast, de geboortecijfers zijn op een schrikbarende wijze in ons nadeel.

Dus moet er een tijdspad aan bovenstaande maatregelen gekoppeld worden. Alles waar onmiddellijk bij staat daar staat onmiddellijk bij. Dat lijkt me duidelijk. Nota Bene dat er nergens geweld aan te pas komt.
De financiële maatregelen. Je kan het simpelweg niet maken om mensen van de ene op de andere dag in de financiële ellende te storten. Dat leidt tot chaos op de straten. Maar de aankondiging dat deze door de islam en zijn aanhangers misbruikte voorzieningen stapsgewijs binnen nu en zeg vijf jaar afgebouwd zullen worden naar nul, zal zijn effect niet missen. Als we daar aan toevoegen dat als men nu vertrekt men vijf volledige jaren en voorzieningen en toeslagen mee mag nemen, volgend jaar nog 80%, het jaar daarop nog maar 60% ...


Het is me ten volle duidelijk dat mijn opsomming verre van compleet is. Er zijn vast meer stimuleringsmaatregelen te bedenken. En nee, het zal ook niet gebeuren. Maar een mens mag toch eens dromen, nietwaar?
Het zal wel heel anders uitpakken. De werkelijkheid is altijd gruwelijker dan men kan bedenken.


1*
Bosch Fawstin
"The problem I have with many of these essentially non-Muslim Muslims, especially in the middle of this war being waged on us by their more consistent co-religionists, is that they give the enemy cover. They force us to play a game of Muslim Roulette since we can’t tell which Muslim is going to blow himself up until he does. And their indifference about the evil being committed in the name of their religion is a big reason why their reputation is where it is.
So while I understand that most Muslims are not at war with us, they’ve proven in their silence and inaction against jihad that they’re not on our side either, and there’s nothing we can say or do to change that. We just have to finally accept it and stop expecting them to come around, while doing our best to kill those who are trying to kill us."
My Name is Bosch and I’m a Recovered Muslim, May 27, 2013 By

2*
Geert Wilders:
Voorzitter, de Koran is een opruiend boek en het verspreiden van een opruiend geschrift is op grond van artikel 132 van ons Wetboek van Strafrecht verboden. Daarnaast zet de Koran aan tot haat en roept het op tot moord en doodslag; verspreiding van dergelijke teksten is door artikel 137e strafbaar gesteld. De Koran is levensgevaarlijk en volledig in strijd met onze rechtsorde en democratische rechtsstaat. Ter verdediging en versterking van onze rechtsstaat en beschaving is het dan ook bittere noodzaak, de Koran te verbieden, en ik zal daartoe in tweede termijn een motie indienen.
http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/12-spreekteksten/484-inbreng-wilders-tijdens-debat-islamitisch-activisme.html


3*
We hebben al een remigratiewet die stamt uit 1999, daar is artikel 12 in 2000 uit geschrapt, welke dat artikel was kan ik niet achterhalen. In 2013 is deze wet versoberd: De wetswijziging houdt onder meer in dat alleen personen van de eerste generatie voor een uitkering op grond van de Remigratiewet in aanmerking komen. De aanvragers moeten minimaal één jaar uitkeringsgerechtigd zijn en minimaal acht jaar in Nederland wonen. Daarnaast gaat de leeftijdsgrens omhoog van 45 naar 55 jaar. Na de invoering van de gewijzigde wet kunnen aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2025 worden ingediend. Daarmee wordt de Remigratiewet uitgefaseerd.
De Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd en bij de Eerste Kamer ligt ie nog wat te liggen.
SVB uitleg over de remigratiewet.


U denkt dat ik wat hard ben? Vergis U niet, binnen nu en tien jaar is er geen weg terug meer. You will be stoned and beaten to Death. Tien jaar zijn zo voorbij. Dit is hoe een Engelsman het voor zich ziet:
How Muslim Repatriation Could Work
http://islamversuseurope.blogspot.com.es/2011/01/how-muslim-repatriation-could-work.html

Gepubliceerd op Amsterdam Post en E.J. Bron