dinsdag 3 juli 2012

ESM: de aap komt uit de mouw, we hebben niets te zeggen

via RTL

VANDAAG 14:57( LAATSTE UPDATE: VANDAAG 18:17 )
Met twee keiharde sneren uit Europa wordt er een einde gemaakt aan de droom dat Nederland nog over zijn eigen geld gaat.

Meerderheid beslist

We bepalen niet zelf waar de steun via het nieuwe Europese Stabiliteits Mechanisme naar toe gaat. Eerst meldde zich de Spaanse minister van Financiën, Luis de Guindos: “a handful of countries can not block ESM moves; Finland and Netherlands have no ESM majority”.
Gevolgd door EU president Van Rompuy: "Kritische eurolanden als Nederland en Finland kunnen ESM-steun aan zwakke eurolanden niet tegenhouden."

De Geus

"Maar hola, hoe kan dat nou", stelt RTLZ beurscommenattor Hans de Geus: "Rutte en De Jager hebben toch steeds gezegd dat Nederland elke nieuwe vorm van steun uit het ESM kan blokkeren omdat er unanimiteit nodig is onder de lidstaten? En alleen in het geval van een noodprocedure kan met een meerderheid van stemmen worden volstaan, wat in de praktijk betekent dat Nederland en Finland buiten spel staan?" Met 85% van de stemmen kan een beslissing worden doorgedrukt.

Noodprocedure

Maar met de opmerkingen van De Guindos en Van Rompuy komt aan die illusie een einde. "Hoe zit dat dan? Kennelijk gaan zij ervanuit dat élke keer dat er steun wordt gegeven, dit onder het regime van een noodprocedure gebeurt. Kleine landen zijn dan dus uitgepraat."

Bankia

Dit geldt zowel voor directe steun aan een land, voor het opkopen van obligaties op de secundaire markt, als voor het direct injecteren van kapitaal in een noodlijdende bank. Dus: als er morgen een bankrun op Bankia dreigt, kan er met Nederlands belastinggeld linea recta geld belegd in aandelenkapitaal of achtergesteld vermogen. "Er gaat dan Nederlands belastinggeld naar een wrakke Spaanse bank", aldus De Geus op RTLZ.

Aanpassen

Waar wél unanimiteit voor nodig was, is het aanpassen van het ESM met om in zijn algemeenheid steun aan banken mogelijk te maken. Dat is met de instemming vandaag door de Eerste Kamer geen punt meer. Mits het parlement in een materieel ander ESM dan eerst voorgesteld aanleiding ziet om hier op terug te komen.

Niet beschikken

Daarmee is vandaag in elk geval een stuk duidelijker geworden waar we staan als klein land: wel betalen, niet beschikken. Niets nieuws onder de zon, maar de manier waarop dit vandaag weer onomwonden kenbaar is gemaakt, onder meer door een niet verkozen EU president, zal het draagvlak onder de bevolking er niet groter op maken.

De Jager

Minister De Jager erkent de 85% op RTLZ, maar stelt ook dat we niet voor alles een noodprocedure kunnen voeren.
©Erik Rezelman, rtlz.nl
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/27/esm-de-aap-komt-uit-de-mouw-nederland-heeft-niets-te-zeggen.xml