zaterdag 21 juli 2012

Over banken

2-Allereerst moet gezegd dat de Nederlandse bank, in tegenstelling tot wat velen denken, niet van Nederland is.
http://www.hetknp.net/articles/viewarticle.php?id=927
Hetzelfde geldt voor de FED en de andere zogenaamde nationale banken. Deze banken hebben niet het beste belang voor van de landen die zij pretenderen te vertegenwoordigen.
Het enige en enkele doel van deze banken is de landen wier naam zij voeren zo ver en compleet mogelijk uit te zuigen, met u als betalende (belasting)slaaf.

Een echte nationale bank onder supervisie van de overheid, zou de mogelijkheid hebben geld te scheppen, een monopolie wat bij die overheid zou dienen te liggen, wat nu niet het geval is. Een nationale bank zou , tijdelijk, de schulden van de staat kunnen financieren, desnoods tegen een 0-rente, die nationale bank zou immers geen winstoogmerk behoeven te hebben.

Nee, de geldschepping ligt bij private banken. Die kunnen met een onderpand van luttele procenten een veelvoud aan geld uitlenen, als ze dat doen aan een andere bank, kan diezelfde bank dat weer als onderpand opgeven en hetzelfde geintje nogmaals uithalen. Een fantastisch piramidespel, een ponzi-scheme avant la lettre.

Het is Wellink die er in de BIS (bank of international settlements) en het Bazel-akkoord voor gezorgd heeft dat die percentages pas in 2026 of 2029 (hou me ten goede) tot 7% verhoogd hoeven.
Twintig jaar na de ineenstorting van Lehman Brothers….

Het zijn die banken die nu door allerlei constructies, ESM ESFTGREDEFST *stotter, geld toegediend krijgen. Het zijn die banken, ABN-AMRO Wouter Bos 80 miljard, die ook de almaar oplopende rente op de staatsobligaties van de PIIGS in hun zak steken.

Maar ondanks dat moeten we ze redden, want anders zal de wereld vergaan.

Nou.
Laat em maar lekker vergaan dan, als ik maar zeker weet dat dit tuig net zo diep kopje onder gaat als ik! 


verkiezingsprogramma
(is nog steeds onder constructie en zal dat ook nog wel een tijdje blijven.)